Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 22/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu đề tài:

2.1. Mục tiêu chung: Tư liệu hóa, số hóa và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng nhằm giáo dục, giữ gìn, phát huy truyền thống thờ cúng anh hùng dân tộc và những người có công với đất nước.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng, số hóa bộ tư liệu về tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng 01 hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và tổ chức phục dựng 01 di sản văn hóa phi vật thể lễ hội truyền thống có liên quan tới tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian thực hiện: 25 tháng  (từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2025).

4. Sản phẩm dự kiến của đề tài:

- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- 02 báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo Đánh giá thực trạng tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Báo cáo Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 01 Bộ tư liệu về tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được xây dựng và số hóa (gồm 23 báo cáo chuyên đề chuyên môn).

- 01 Bộ hồ sơ hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh có liên quan tới tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 01 Bộ hồ sơ phục dựng di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội truyền thống có liên quan tới tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 01 phóng sự; 02 bài báo.

Lượt xem: 27BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0