Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 30/11/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tập huấn nghiệp vụ thống kê KH&CN về các quy định mới sẽ áp dụng từ đầu năm 2016


 

Để hướng dẫn các quy định mới về nghiệp vụ thống kê KH&CN sẽ áp dụng từ đầu năm 2016, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia sẽ tổ chức Tập huấn nghiệp vụ đối với các Sở Khoa học và công nghệ, các tổ chức thực hiện công tác thống kê KH&CN tại các Bộ, ngành và cơ quan trung ương

 Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 05/12 tại 3 miền Bắc, Trung, Nam cho các đối tượng là lãnh đạo và cán bộ được giao nhiệm vụ triển khai công tác thống kê của các Sở Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành và cơ quan trung ương.

Nội dung chính của Lớp tập huấn sẽ giới thiệu nội dung mới của:

-         Thông tư 14/2015/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học.

-         Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN mới;

-         Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN mới.

Về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ mới

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 14/2015/TT-BKHCN ngày 19/8/2015 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN đã được soạn thảo trên cơ sở tham khảo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, những nhóm chỉ tiêu thống kê được đề cập trong Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, những nội dung quản lý nhà nước về KH&CN của Bộ KH&CN nêu trong Nghị định 20/2013/NĐ-CP, thực tiễn triển khai Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30/3/2009 về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN, những chỉ tiêu thống kê KH&CN của một số nước và tổ chức quốc tế, thực tiễn áp dụng hệ thống chỉ tiêu qua chế độ báo cáo thống kê và các chương trình điều tra thống kê về KH&CN trên toàn quốc.

 

Về Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN mới

Trong quá trình triển khai chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN đã có nhiều nội dung liên quan được thay thế, sửa đổi cho phù hợp với một số quy định mới của Nhà nước, Chính phủ, ngành thống kê, các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan của Bộ KH&CN. Cụ thể như Luật KH&CN năm 2013, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới, Chương trình điều tra thống kê quốc gia mới và Chế độ báo cáo thống kê áp dụng với Bộ, ngành mới. Ngoài ra, để thuận tiện và nhất quán cho việc triển khai chế độ báo cáo thống kê trong ngành KH&CN trên toàn quốc, tạo ra cơ chế thống nhất việc thực hiện báo cáo, tránh để các đơn vị phải thực hiện báo cáo nhiều lần các nội dung liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xây dựng Thông tư thay thế các Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

Các quy địnhh mới được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây:

-         Bám sát những nội dung Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thống kê.

-         Kế thừa những quy định của Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN.

-         Kế thừa những quy định của Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

-         Nhất quán với các nội dung quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BKHCN ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ .

-         Đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn quản lý nhà nước về thống kê KH&CN, nhất là sau khi có Luật KH&CN năm 2013, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới, Chương trình điều tra thống kê quốc gia mới và Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Bộ, ngành mới.

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN với tinh thần tinh gọn và thuận lợi hơn cho việc triển khai trên thực tế sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ đầu năm 2016.

 

Lượt xem: 10BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0