Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/06/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tập huấn Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020 và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN


Sáng 9/6/2020, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Cục Thông tin) tổ chức Lớp tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020, Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 theo quyết định số 1154/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN với các nội dung chính bao gồm: Giới thiệu Phương pháp điều tra, Hướng dẫn điền Phiếu điều tra; Những vấn đề lưu ý khi thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN theo Thông tư 15/TT-KHCN năm 2018; Xử lý và cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về KH&CN năm 2020; Ứng dụng mạng VinaRen trong việc chia sẻ kết nối thông tin KH&CN.  

Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia phát biểu tại Lớp tập huấn

Tham dự Lớp tập huấn có ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; ông Vũ Văn Vương - PGĐ Sở KH&CN Hà Giang; ông Lê Văn Thế - PGĐ Sở KH&CN Bắc Kạn; ông Trần Đức Hợp - PGĐ Sở KH&CN Yên Bái; Bà Nguyễn Hoàng Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Hoàng Viết Chọn - PGĐ Sở KH&CN Thanh Hóa; ông Nguyễn Kim Tuấn - PGĐ Sở KH&CN Vĩnh Phúc cùng các đại biểu các Bộ, ngành, Sở KH&CN khu vực phía Bắc.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ làm công tác thống kê KH&CN của các Bộ, ngành và địa phương (sở KH&CN) trên cả nước thực hiện thu thập chính xác thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc gia và về hội nhập quốc tế để phục vụ đánh giá và xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ; đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển KH&CN, Luật KH&CN, các kết hoạch, chương trình về NC&PT và phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê KH&CN; xây dựng cơ sở dữ liệu về NC&PT của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo; thu thập thông tin về mức độ hội nhập quốc tế về KH&CN; xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham gia các hoạt động KH&CN quốc tế; xác định mức độ tác động của KH&CN quốc tế đối với Việt Nam…

Phát biểu tại Lớp tập huấn, ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia cho biết, lớp tập huấn nhằm trao đổi, hướng dẫn các cán bộ làm công tác thống kê KH&CN phối hợp hoàn thiện các phiếu điều tra của hai cuộc điều tra thống kê. Hiện nay có 16 chỉ tiêu thống kê, trong đó 10 chỉ tiêu thống kê ngành KHCN, 6 chỉ tiêu quốc gia về KHCN. Các chỉ tiêu này có một số nội dung trùng nhau nhưng không trùng hoàn toàn. Để thu thập dữ liệu các chỉ tiêu này sẽ cần tiến hành 5 cuộc điều tra, cụ thể là:

- Điều tra Tiềm lực KH&CN, 5 năm sẽ thực hiện 1 lần, sẽ thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng cơ sở, thông tin và các tiềm lực KH&CN khác phục vụ phân tích thông tin, quy hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách, phục vụ quản lý điều hành hoạt động KH&CN để xem xét tiềm lực của đất nước ta sau 5 năm có những thay đổi gì, xu hướng như nào.

- Điều tra Nghiên cứu phát triển, là cuộc điều tra theo thông lệ quốc tế, 2 năm thực hiện 1 lần nhằm mục đích thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các doanh nghiệp chế tạo phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch KH&CN, để xem hoạt động nghiên cứu phát triển của đất nước được thực hiện như nào, xu hướng đầu tư cho các hoạt động NC&PT trong các khu vực ra sao.

- Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, là cuộc điều tra mới, 3 năm làm một lần. Hiện tại cuộc điều tra này đã được thực hiện 1 lần thí điểm và 1 lần chính thức. Cuộc điều tra thí điểm nằm trong khuôn khổ tiểu dự án First-Nasati, giúp nắm bắt được mức độ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp đến đâu cũng như những vướng mắc trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Phương pháp luận của cuộc điều tra này đã được gửi đến tất cả các Sở KH&CN, các Vụ KH&CN. Các đơn vị có thể tham khảo phương pháp luận này để tham mưu, đề xuất cho các cấp lãnh đạo, các cơ quan có thẩm quyền bổ sung hoặc ban hành các cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp hiệu quả hơn; giúp doanh nghiệp đổi mới quản trị, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung cấp ra thị trường.

- Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN (5 năm làm 1 lần), nhằm mục đích thu thập thông tin về hội nhập quốc tế phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược KH&CN. Xem xét năng lực hội nhập quốc tế của Việt nam như thế nào nhất là trong điều kiện, bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập hiện nay.

- Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN nhằm xem nhận thức của công chúng, mối quan tâm đến KH&CN và sự hiểu biết của họ về KH&CN như thế nào. Xác định sự khác biệt của thái độ và hiểu biết về KH&CN của công chúng so với những nghiên cứu trước đây. Trên cơ sở đó hình thành những chiến lược mới và kế hoạch hành động để nâng cao và thúc đẩy mối quan tâm về KH&CN của công chúng.

Để công tác điều tra đạt hiệu quả cao, là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho các báo cáo và hoạt định chính sách, Cục Thông tin đề nghị các cán bộ là đầu mối làm công tác thống kê KH&CN vào cuộc với tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cục Thông tin để việc thu thập thông tin, số liệu được nhanh chóng, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, bảo đảm số liệu thông tin chính xác, thống nhất, đầy đủ, các nội dung được yêu cầu, góp phần đảm bảo cho việc điều tra đúng quy định. Các số liệu này sẽ là nguồn thông tin đầu vào hết sức quan trọng để Cục Thông tin gửi cho UNESCO xem xét, thẩm định, xuất bản, xếp hạng cho Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của chúng ta. 

Cũng tại lớp tập huấn, ngoài hai nội dung liên quan đến Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020, các đại biểu tham dự được chia sẻ thêm về hai nội dung thông tin liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng mạng VinaRen thông qua hai tài khoản mà Cục Thông tin đã cấp cho các đầu mối thông tin của các Bộ, ngành, địa phương từ tháng 3/2019 đến nay. Một tài khoản là để truy cập các cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KHCN để xem nội dung toàn văn kết quả của 35 nghìn nhiệm vụ KHCN đang được lưu trữ tại Cục thông tin KH&CN Quốc gia. Tài khoản thứ hai là tài khoản dành cho việc đóng góp dữ liệu khoa học công nghệ của địa phương để Cục Thông tin biên tập và đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN.

Theo vista.gov.vn

Lượt xem: 116BÀI VIẾT KHÁC
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 19/4, tại Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh chủ trì thực hiện.

Ngày 21/04/2024
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch  và vệ sinh môi trường năm 2024"
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024"

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và Nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Ngày 19/04/2024
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"

Năm 2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc theo đề xuất của Buhtan – một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường và chất lượng sống của người dân, nhằm nhấn mạnh vai trò của hạnh phúc và sự hài lòng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo đói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh phúc và quyền con người trong quá trình hoạch định chính sách của mỗi quốc gia.

Ngày 16/04/2024
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ KH&CN; 65 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN; 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành KH&CN.

Ngày 04/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0