Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mì gạo Hùng Lô” cho sản phẩm mì gạo của xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Trung Kiên
Lĩnh vực
Khoa học quản lý
Mục tiêu

1. Điều tra, khảo sát bổ sung thực trạng vùng sản xuất mì gạo tại xã Hùng Lô.

- Điều tra, khảo sát bổ sung thực thực tế địa bàn thực hiện dự án: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, quy mô, hiện trạng sản xuất, kinh doanh, quy trình sản xuất, các cơ sở sản xuất, sản lượng tiêu thụ ....;

 - Thu thập, sưu tầm, tổng hợp các thông tin về sản phẩm Mì gạo Hùng Lô.

2. Xây dựng hồ sơ, xác lập quyền và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể ”Mì gạo Hùng Lô” cho sản phẩm mì gạo của xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì.

2.1. Xác định các chỉ  tiêu cơ bản của sản phẩm mang NHTT:

2.2.  Xác định tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể:

2.3.  Xác định mẫu nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ.

2.4.  Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng NHTT.

2.5. Xây dựng bản đồ vùng có sử dụng NHTT.

2.6.  Đăng ký NHTT cho sản phẩm mì gạo Hùng Lô.

3. Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể.

3.1. Xây dựng hệ thống phương tiện, văn bản quản lý, phát triển NHTT:

Hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác quản lý bao gồm:

          a) Quy chế quản lý việc sử dụng NHTT.

b) Quy trình sản xuất, bảo quản mì gạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

c) Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT.

d) Quy trình cấp quyền sử dụng và gắn tem nhãn cho sản phẩm.

đ)  Đăng ký mã số, mã vạch phục vụ công tác quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể.

3.2. Tổ chức quản lý NHTT.

3.3. Triển khai công tác quảng bá và khai thác giá trị NHTT:

a) Thiết kế và phát hành các tài liệu giới thiệu sản phẩm, biểu tượng, hệ thống tem nhãn sử dụng cho Nhãn hiệu tập thể mì gạo Hùng Lô (tờ rơi, poster, biển hiệu quảng cáo....).

b) Triển khai hoạt động, giới thiệu, quảng bá nhãn hiệu tập thể.

c) Xây dựng phương án thương mại hóa cho sản phẩm mì gạo Hùng Lô. Thiết lập các kênh tiêu thụ trong nước.

4. Xây dựng và tổ chức triển khai thử nghiệm mô hình mẫu sản xuất sản phẩm mang NHTT.

4.1. Lựa chọn địa điểm triển khai mô hình: Trên địa bàn xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi lựa chọn địa điểm triển khai mô hình, cơ quan chủ trì sẽ tiến hành đào tạo tập huấn kỹ thuật viên cho mô hình và người dân trên địa bàn xã.

4.2. Đào tạo, tập huấn:

a) Đào tạo kỹ thuật viên

- Địa điểm đào tại Xã Hùng Lô – Việt Trì – Phú Thọ

- Số lượng học viên được đào tạo: 10 kỹ thuật viên;

b) Tập huấn kỹ thuật cho người dân

Tập huấn cho 50 lượt người tham gia (là người dân sản xuất, kinh doanh mì gạo trên địa bàn xã Hùng Lô);

- Địa điểm đào tại Xã Hùng Lô – Việt Trì – Phú Thọ

4.3. Triển khai xây dựng mô hình:

a) Tiêu chí xây dựng mô hình:

           b) Tổ chức vận hành quản lý, khai thác NHTT tại cơ sở sản xuất của mô hình


Phương pháp
pp kế thừa.
Kết quả dự kiến
Báo cáo tổng kết dự án. Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và bộ phiếu điều tra, khảo sát. Giấy chứng nhận bảo hộ NHTT “Mì gạo Hùng Lô” cho sản phẩm mì gạo của xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch. Bản đồ vũng nhãn hiệu tập thể Sản phẩm mì gạo mang NHTT “Mì gạo Hùng Lô” đảm bảo ATVSTP (3,5 tấn). Đào tạo, tập huấn 10 KTV và 50 lượt người dân.
Thời gian
24 tháng (tháng 4/2016 đến tháng 4/2018).
Lượt xem: 37BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0