Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Sản xuất thử nghiệm một số mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương phục vụ phát triển du lịch trên quê hương Đất Tổ.


Cơ quan chủ trì
Công ty TNHH LV và Hòn Ngọc Viễn Đông
Chủ nhiệm
Đỗ Đình Lăng
Lĩnh vực
lĩnh vực Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Mục tiêu

 1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương tại một số điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Phạm vi khảo sát: Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng; Đền Mẫu Âu Cơ (Hạ Hòa); Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Thanh Thủy).

- Thời gian: 6/2016 – 7/2016.

- Đánh giá thực trạng: gồm kết quả và tồn tại, hạn chế; nguyên nhân.

2. Nghiên cứu, lựa chọn các mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương đã được nghiên cứu, thiết kế.

       - Tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp, mục đích lựa chọn.

       - Số lượng: 09 mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương, được chia theo 03 nhóm sản phẩm.

3.Tổ chức tập huấn.

  - Số lớp: 02 lớp (01 lớp cho các cán bộ kỹ thuật và 01 lớp cho công nhân sản xuất).

 - Số lượng người: 10 cán bộ kỹ thuật nguồn và 50 công nhân sản xuất.

 - Thời gian: khoảng tháng 8, 9/2016.

4. Tổ chức sản xuất các mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương.

         - Đầu tư bổ sung thêm một số thiết bị máy móc.     

         - Áp dụng quy trình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ để sản xuất sản phẩm.

         - Địa điểm sản xuất: xã Đỗ Xuyên và xã Đỗ Sơn (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ); xã Duyên Thái (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội).

         - Số lượng sản phẩm: 200 sản phẩm/mẫu.

5. Giới thiệu, trưng bày sản phẩm.

          - Tổ chức giới thiệu, trưng bày sản phẩm đã sản xuất: Tại các hội chợ trong nước (tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh); ngoài nước (tại Đức và Hồng Kông). Tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng và Đền Mẫu Âu Cơ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương được sản xuất và trưng bày.

6. Tuyên truyền kết quả dự án.

           - Hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng (của Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ; Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Sở Công thương tỉnh Phú Thọ; Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ…).

         - Nội dung: Tuyên truyền kết quả dự án.


Phương pháp
kế thừa, khảo sát
Kết quả dự kiến
Bộ tư liệu khảo sát. - Báo cáo tổng kết ; báo cáo tóm tắt dự án. - Báo cáo chuyên đề : thực trạng và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương tại một số điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. - Danh mục 09 loại mẫu sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương (chia theo 03 nhóm sản phẩm ; gồm: tên gọi, họa tiết, kích thước, chất liệu, ý nghĩa, giá trị từng loại sản phẩm). - 1.800 sản phẩm lưu niệm niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương (200 sản phẩm/mẫu x 09 mẫu) được sản xuất, trưng bày và giới thiệu trên thị trường trong nước và ngoài nước. - Kỷ yếu Hội thảo đánh giá sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương được sản xuất và trưng bày. - 10 cán bộ kỹ thuật nguồn và 50 công nhân sản xuất được đào tạo, tập huấn.
Thời gian
18 tháng (tháng 6/2016 đến tháng 12/2017).
Lượt xem: 8BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0