Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 25/09/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

PHÚ THỌ TIẾP TỤC NGHIỆM THU DỰ ÁN TẠO LẬP, QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ “HỒNG KHÔNG HẠT GIA THANH” VÀ “TƯƠNG DỤC MỸ”


Ngày 25/9/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, Hội đồng Khoa học tỉnh đã họp nghiệm thu dự án: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Hồng không hạt Gia Thanh” cho sản phẩm quả hồng không hạt tại xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”, do UBND huyện Phù Ninh chủ trì thực hiện và dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tương Dục Mỹ” xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, do UBND huyện Lâm Thao chủ trì thực hiện. Đây là hai dự án thuộc Chương trình phát triển Tài sản trí tuệ của tỉnh Phú Thọ.

Hội đồng Khoa học nghiệm thu dự án

Tại Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng Khoa học đã nghe các cơ quan chủ trì báo cáo kết quả triển khai dự án, những sản phẩm và hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án mang lại cho trực tiếp người dân và địa phương vùng dự án. Hội đồng Khoa học đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc tạo lập, quản lý để phát triển nên nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản, đăng ký bảo hộ thành công về Sở hữu trí tuệ, duy trì những nghề truyền thống, cây đặc sản đang có những dấu hiệu bị mai một. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vì là nhãn hiệu tập thể, cần sự đồng thuận cao và để sử dụng nhãn hiệu một cách hiệu quả thì công tác quản lý của địa phương cần chặt chẽ hơn nữa, cụ thể hơn nữa.

Sản phẩm “Tương Dục Mỹ” có mặt tại Hội chợ Hùng Vương 2019

Các thành viên hội đồng đã đánh giá và đưa ra những ý kiến góp ý cụ thể, chi tiết cho cơ quan chủ trì các dự án. Đặc biệt là việc xây dựng và vận hành Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể. Cơ quan chủ trì dự án tiếp thu ý kiến của Hội đồng và nhất trí với kết luận Hội đồng đã đưa ra và hoàn thiện hồ sơ dự án.

                                                                                    Bích Hạnh

Lượt xem: 202BÀI VIẾT KHÁC
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH - TLĐ ngày 08/4/2024 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống

Ngày 22/04/2024
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 19/4, tại Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh chủ trì thực hiện.

Ngày 21/04/2024
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch  và vệ sinh môi trường năm 2024"
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024"

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và Nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Ngày 19/04/2024
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"

Năm 2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc theo đề xuất của Buhtan – một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường và chất lượng sống của người dân, nhằm nhấn mạnh vai trò của hạnh phúc và sự hài lòng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo đói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh phúc và quyền con người trong quá trình hoạch định chính sách của mỗi quốc gia.

Ngày 16/04/2024
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0