Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân giống một số loài dược liệu và xây dựng mô hình sản xuất giống để xây dựng vùng trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Đông Á
Chủ nhiệm
Nguyễn Hữu Thiện
Lĩnh vực
Lĩnh vực phục vụ lợi ích cộng đồng
Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu: 
- Xây dựng quy trình nhân giống đối với cây Cà Gai Leo;
- Hoàn  thiện quy trình nhân giống đối với cây Hà thủ ô và cây Ngưu tất;
- Xây dựng được mô hình sản xuất giống cho 03 loài cây dược liệu: Cà gai leo, Hà thủ ô đỏ và Ngưu tất nhằm  xây dựng vùng trồng dược liệu tại tỉnh Phú Thọ.
- Đào tạo tập huấn kỹ thuật nhân giống 03 loài dược liệu trên cho cán bộ kỹ thuật và nhân dân có nhu cầu sản xuất giống.

             - Đề xuất các giải pháp để phát triển 03 loài dược liệu trên.

              Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

             1.Khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất đai, nguồn nước) và trình độ thâm canh của người dân, khu vực triển khai đề tài.                         
             2.  Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống Cà gai leo từ hạt:
             3. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống Hà thủ ô đỏ và Ngưu tất:
            4. Xây dựng tiêu chuẩn giống cho Cà gai leo, Hà thủ ô đỏ và Ngưu tất
 .
             5. Xây dựng mô hình sản xuất giống cho 3 loài nghiên cứu.
             6. Đào tạo, tập huấn về kỹ thuật nhân giống cho cán bộ kỹ thuật và nông dân:
- Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp sản xuất giống cho Công ty.
- Tập huấn kỹ thuật sản xuất giống 03 loài dược liệu trên cho 90 lượt hộ nông dân xung quanh khu vực triển khai đề tài.  

             7. Đề xuất hướng nghiên cứu trồng trọt và phát triển cho 03 loài dược liệu nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 


Phương pháp
Phương pháp sử dụng: kế thừa, bố trí thí nghiệm đồng ruộng,bố trí thí nghiệm thử nghiệm các biện pháp kỹ thuật, điều tra và theo dõi, xử lý số liệu, chuyên gia.
Kết quả dự kiến
Báo cáo tổng kết toàn diện; Báo cáo chuyên đề; Các quy trình kỹ thuật; Các cán bộ kỹ thuật và các công nhân được đào tạo kỹ thuật sản xuất giống; Bản đề xuất hướng nghiên cứu trồng trọt và phát triển.
Thời gian
24 tháng (từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2017).
Lượt xem: 182BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0