Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất một số sản phẩm đồ uống tiện dụng từ chè xanh


Cơ quan chủ trì
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Chủ nhiệm
Phạm Thanh Bình
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu:
- Mục tiêu chung: Nghiên cứu tạo ra được sản phẩm chè mới có chất lượng, giá trị kinh tế cao, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng từ chè xanh, râu ngô và mầm đậu nành. Từ đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản xuất và khả năng tiêu thụ sản phẩm nông sản.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chè râu ngô hòa tan từ chè xanh và râu ngô quy mô phòng thí nghiệm.
+ Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chè mầm đậu nành túi lọc từ chè xanh và mầm đậu nành chất lượng cao.
+ Sản xuất thử nghiệm:5kg chè râu ngô hòa tan và 20 kg chè mầm đậu nành túi lọc.
             + Tuyên truyền, giới thiệu, phát triển sản phẩm (thiết kế bao bì, nhãn mác cho sản phẩm, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm).
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
              1. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chè râu ngô hòa tan.
             2. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chè mầm đậu nành túi lọc.
             3. Tổ chức sản xuất thử nghiệm sản phẩm chè râu ngô hòa tan và chè mầm đậu nành túi lọc.
         4. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Phương pháp
Phương pháp sử dụng: kế thừa, bố trí thí nghiệm, xây dựng mô hình, lấy mẫu nguyên liệu chè và xác định phẩm cấp, phân tích, xử lý số liệu, chuyên gia.
Kết quả dự kiến
Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; Quy trình công nghệ sản xuất trà dâu ngô hòa tan; Quy trình công nghệ sản xuất trà mầm đậu nành túi lọc; Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội...
Thời gian
24 tháng (từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016).
Lượt xem: 37BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0