Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 08/01/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên


1. Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

2. Mục tiêu:

Xây dựng quy trình chiết xuất, bào chế cao khô dược liệu có thành phần chính là lá Sen (quy mô 35 - 40 kg dược liệu/mẻ, tương đương 3,0 - 4,0 kg cao khô/mẻ). Xây dựng công thức, tiêu chuẩn cơ sở, quy trình công nghệ bào chế viên nang cứng hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ dược liệu chính lá Sen (quy mô phòng thí nghiệm 1.000 viên/mẻ và quy mô 10.000 viên/mẻ). Sản xuất thử nghiệm 30.000 viên nang cứng hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ dược liệu chính là lá Sen (quy mô 10.000 viên/mẻ x 3 mẻ). Đánh giá tính an toàn, tác dụng hạ lipid máu và độ ổn định của viên nang cứng thành phẩm chứa cao dược liệu trên động vật thực nghiệm.

3. Thời gian thực hiện:

30 tháng (tháng 9/2023 - tháng 3/2026).

4. Sản phẩm dự kiến:

Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. Công thức dược liệu bào chế viên nang và công thức bào chế viên nang cứng hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở quy mô phòng thí nghiệm. Quy trình kỹ thuật: Quy trình chiết xuất, bào chế cao khô (quy mô 35 - 40 kg dược liệu/mẻ tương đương 3,0 - 4,0 kg cao khô/mẻ); Quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu (quy mô 10.000 viên/mẻ). Tiêu chuẩn cơ sở: 01 tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu dược táo mèo; 01 tiêu chuẩn cơ sở cao khô dược liệu; 01 tiêu chuẩn cơ sở viên nang cứng hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu có thành phần dược liệu chính từ lá sen. Sản phẩm cao khô và viên nang cứng: 8,0 kg cao khô chứa các dược liệu hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu; 30.000 viên nang cứng hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu. Tài liệu, kết quả hoạt động thông tin, tuyên truyền: 01 tập tài liệu thông tin tuyên truyền về sản phẩm; 01 video clip tuyên truyền; 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Lượt xem: 81BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0