Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Chủ nhiệm
Nguyễn Văn Sách
Lĩnh vực
Lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông.
Mục tiêu

 1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng CNTT và ứng dụng CNTT trong việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2010 – 2015)

a) Khảo sát hiện trạng:

- Phạm vi: tại trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng: lãnh đạo quản lý; giảng viên và nhân viên của nhà trường.

- Thời gian: từ tháng 5 – 6/2016.

b) Đánh giá thực trạng: Tổng hợp và phân tích số liệu, tư liệu khảo sát. Đánh giá thực trạng (gồm kết quả, tồn tại và nguyên nhân ).

2. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

- Xác định các hệ thống mạng, các công nghệ nền, ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến, phù hợp.

- Khảo sát, đánh giá và thống nhất về nội dung, yêu cầu, quy trình quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (làm căn cứ để xây dựng các modul chức năng của phần mềm).

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm; Cài đặt vào máy chủ.

3. Tập huấn cán bộ quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm

 Mở 02 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phần mềm (đối tượng là cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của nhà trường).

4. Vận hành thử nghiệm và hoàn thiện phần mềm

- Cập nhật thông tin vào phần mềm.

- Vận hành thử phần mềm, đánh giá những hạn chế cần khắc phục và thực hiện hiệu chỉnh phần mềm.

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện phần mềm.

           - Hợp đồng bảo hành, bảo trì phần mềm.


Phương pháp
pp khảo sát, thống kê toán học, phận tích, tổng hợp, so sánh, chuyên gia, phân tích, thiết kế, lập trình, thực nghiệm, hội thảo
Kết quả dự kiến
- Tài liệu khảo sát. - Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê. - Phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại trường Chính trị tỉnh. Phần mềm được cài đặt tại máy chủ tập trung, hoạt động trên giao diện Web và được cấu hình dữ liệu đầy đủ sẵn sàng cho việc sử dụng. - Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng; tài liệu hướng dẫn triển khai (tài liệu tập huấn). Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm. - Đào tạo cán bộ quản lý, giảng viên, kỹ thuật viên của trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quản lý, vận hành và khai thác phần mềm.
Thời gian
18 tháng (tháng 4/2016 đến tháng 10/2017).
Lượt xem: 11BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0