Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng phầm mềm số hóa phục vụ quản lý lưu trữ tài liệu tại Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Chi cục Văn thư – Lưu trữ
Chủ nhiệm
Hoàng Ngọc Dũng.
Lĩnh vực
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Mục tiêu
             Mục tiêu nghiên cứu:
1. Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lưu trữ cơ sở dữ liệu của tỉnh tại Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Phú Thọ.  
2. Mục tiêu cụ thể:
- Thiết kế, xây dựng được CSDL và phần mềm ứng dụng số hóa phục vụ quản lý lưu trữ tài liệu tại Chi Cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Phú Thọ.
- Hoàn thiện, thống nhất quy trình quản lý số hóa, lưu trữ, cập nhật, khai thác thông tin CSDL.
- Đào tạo, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ của tỉnh Phú Thọ.
 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Đánh giá thực trạng CSDL và công tác quản lý lưu trữ CSDL của tỉnh Phú Thọ tại Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Phú Thọ.
a) Nghiên cứu xác định cơ sở lý luận và thực tiễn:
b) Đánh giá thực trạng CSDL và công tác quản lý lưu trữ CSDL của tỉnh Phú Thọ tại Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Phú Thọ.
2. Nghiên cứu, thiết kế hệ thống CSDL và phần mềm số hóa.
3. Vận hành thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện CSDL và phần mềm.
4. Đào tạo, tập huấn; hội thảo đánh giá kết quả, đề xuất giải pháp duy trì, ứng dụng phần mềm và kết quả của đề tài.
- Tổ chức 02 lớp đào tạo, hướng dẫn quản lý và sử dụng phần mềm cho 40 lượt cán bộ của Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh; xây dựng quy chế quản lý vận hành và sử dụng phần mềm.
- Hội thảo đánh giá kết quả, đề xuất giải pháp duy trì, ứng dụng, nhân rộng phần mềm và kết quả của đề tài.

Phương pháp
Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thấp số liệu; Phương pháp kế thừa, lấp trình; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp hội thảo khoa học.
Kết quả dự kiến
Báo cáo tóm tắt và tổng hợp toàn diện của đề tài; 03 báo cáo chuyên đề; Quy chế quản lý vận hành và sử dụng phần mềm; Đào tạo cho 40 cán bộ của chi cục sử dụng phần mềm; Đĩa CD cài đặt phần mềm.
Thời gian
18 tháng (từ 4/2015 - 10/2016)
Lượt xem: 11BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0