Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát điều khiển quá trình canh tác chè bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tại Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Chủ nhiệm
Phạm Thanh Bình
Lĩnh vực
Lĩnh vực phát triển Nông lâm nghiệp, Thuỷ sản.
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống giám sát điều khiển SCADA để giám sát điều khiển quá trình canh tác chè nhằm tạo ra sản phẩm năng suất và chất lượng cao, ứng phó biến đổi khí hậu.

2. Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng được phần mềm giám sát, điều khiển SCADA để giám sát, vận hành tự động quá trình tưới cho cây chè

          + Xây dưng mô hình giám sát, điều khiển SCADA giám sát, vận hành tự động quá trình tưới (01 ha chè Kim Tuyên).

          + Xây dựng được quy trình vận hành quá trình cung cấp dinh dưỡng cho cây chè thông qua hệ thống tưới.

          + Xây dựng quy trình phun thuốc BVTV thông qua hệ thống tưới.

          + Sản xuất thử 100 kg sản phẩm chè xanh chất lượng cao đảm bảo các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

          + Tập huấn cho 20 công nhân và 50 lượt nông dân sản xuất chè làm chủ công nghệ, vận hành hệ thống.

 

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1.  Nghiên cứu tổng quan về hệ thống giám sát điều khiển SCADA để ứng dụng trong ứng trong giám sát điều khiển quá trình canh tác chè chất lượng cao.

- Nghiên cứu tổng quan hệ SCADA ứng dụng trong giám sát quá trình canh tác chè.

- Lựa chọn phương án để giám sát điều khiển quá trình canh tác chè.

2. Nghiên cứu thiết lập bài toán điều khiển, lựa chọn giải pháp công nghệ, thiết kế lựa chọn phần cứng, xây dựng phần mềm cho hệ thống giám sát điều khiển SCADA vận hành tự động hệ thống tưới trong canh tác chè.

- Nghiên cứu thiết lập lưu đồ thuật toán điều khiển quá trình tưới.

- Nghiên cứu lựa chọn phần cứng, mạng truyền thông cho hệ thống.

- Thiết kế trạm điều khiển, cơ cấu chấp hành của hệ thống.

- Xây dựng phần mềm cho hệ thống giám sát điều khiển SCADA vận hành tự động hệ thống tưới trong canh tác chè.

3. Xây dựng mô hình giám sát điều khiển SCADA giám sát, vận hành tự động quá trình tưới cho 1ha chè Kim Tuyên

- Lắp đặt thiết bị phần cứng và cơ cấu chấp hành.

- Hiệu chỉnh các thông số và hoàn thiện hệ thống.

- Vận hành thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của mô hình (năng suất, chất lượng, so sánh với mô hình không sử dụng hệ thống giám sát điều khiển SCADA).

4. Xây dựng quy trình vận hành quá trình cung cấp dinh dưỡng, quy trình phun thuốc BVTV cho cây chè thông qua hệ thống tưới

- Xây dựng quy trình vận hành quá trình cung cấp dinh dưỡng cho cây chè thông qua hệ thống tưới.

- Xây dựng quy trình phun thuốc BVTV cho cây chè thông qua hệ thống tưới.

5. Sản xuất 100 kg sản phẩm chè xanh từ mô hình và đánh giá chất lượng sản phẩm.

6. Tập huấn kỹ thuật cho 20 công nhân và 50 lượt nông dân sản xuất chè làm chủ công nghệ, vận hành thành thạo hệ thống điều khiển SCADA.


Phương pháp
pp điều tra, khảo sát, phân tích, kế thừa, thiết kế,,....
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề. - Phần mềm giám sát điều khiển SCADA giám sát, vận hành tự động quá trình tưới cho cây chè. - Mô hình giám sát, điều khiển SCADA giám sát, vận hành tự động quá trình tưới (01 ha chè Kim Tuyên). - Quy trình vận hành quá trình cung cấp dinh dưỡng cho cây chè thông qua hệ thống tưới. - Quy trình phun thuốc BVTV thông qua hệ thống tưới. - 100 kg sản phẩm chè xanh chất lượng cao đảm bảo các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm. - Danh sách 20 công nhân và 50 lượt nông dân sản xuất chè được tập huấn kỹ thuật làm chủ công nghệ, vận hành hệ thống.
Thời gian
20 tháng (tháng 4 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018).
Lượt xem: 42BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0