Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ KHCN tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh PT
Chủ nhiệm

Lĩnh vực
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Mục tiêu

 I.Mục tiêu nghiên cứu chính:

- Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ KHCN cho hooijvieen phụ nữ trên địa bàn tỉnh PT.

- Xây dựng mô  hình đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ KHCN cho hội viên hội phụ nữ tỉnh PT

- Đề xuất các nhóm giải pháp để duy trì, thúc đẩy hoạt động đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ KHCN tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hội viên hội phụ nữ tỉnh PT.

II. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Nghiên cứu xác định cơ sở lý luận và thực tiễn:

a, Cơ sở lý luận:

b, Cơ sở pháp lý: Nêu các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, nhà nước, chính phủ, Trung ương Hội pnu VN và của tỉnh PT liên quan tới chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ KHCN nói chung và cho hội viên pnu nói riêng.

c, Cơ sở thực tiễn.

      2, Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ KHCN cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh PT giai đoạn 2010-2015

a, Điều tra, khảo sát

b, Đánh giá thực trạng

3. Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm

- Nghiên cứu xây dựng mô hình : tên mô hình; căn cứ pháp lý để thành lập; nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn ngành nghề đào tạo, chuyển giao tiến bộ KHCN

- Tổ chức thực nghiệm mô hình

- Hội thảo đánh giá kết quả thực nghiệm: kết quả đạt được, tồn tạo, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, đề xuất, kiến nghị cụ thể

- Đề xuất các nhóm giải pháp để duy trì, thúc đẩy hoạt động đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ KHCN tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hôi viên hội pn tỉnh PT


Phương pháp
pp nghiên cứu lý luận, pp điều tra xã hội học. pp thống kê toán học; pp phân tích, tổng hợp, so sánh, pp chuyên gia, kế thừa, thực nghiệm
Kết quả dự kiến
- bộ tư liệu điều tra, khảo sát - Báo cáo tổng kết, toàn diện của đề tài - 4 báo cáo chuyên đề - 2 mô hình thực nghiệm đc triển khai thí điểm tại 3 huyện, thành thị( TP Việt trì, H Thanh Thủy, Phù Ninh) - 3 bai báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành
Thời gian
6/2015 - 12/2016(18 tháng)
Lượt xem: 33BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0