Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động giám sát, cảnh báo và vận hành các hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Chủ nhiệm
Vũ Đình Ngọ
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống sử dụng phần mềm giám sát, điều khiển SCADA để giám sát, cảnh báo, vận hành tự động và góp phần hỗ trợ công tác quản lý hệ thống hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá hệ thống hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lựa chọn một số hồ đập tiêu biểu để nghiên cứu.
2. Đánh giá tổng quan về hệ thống giám sát, điều khiển SCADA để ứng dụng trong hệ thống tự động giám sát, cảnh báo và vận hành các hồ đập thủy lợi.
3. Thiết lập bài toán điều khiển, thiết kế, lựa chọn giải pháp công nghệ
4. Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển SCADA
5. Lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh thông số ; Đánh giá hiệu quả của hệ thống giám sát, điều khiển SCADA đã xây dựng.

         6. Đào tạo tập huấn cho cán bộ kỹ thuật làm chủ công nghệ, vận hành hệ thống giám sát điều khiển SCADA để giám sát, cảnh báo và vận hành các hồ đập thủy lợi.


Phương pháp
- Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập số liệu; - Phương pháp phân tích, tổng hợp; - Phương pháp lập trình; - Phương pháp thiết kế, xây dựng mô hình; - Phương pháp Hội thảo khoa học.
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài và các báo cáo chuyên đề. - Phần mềm SCADA giám sát, cảnh báo, điều khiển hệ thống hồ đập thủy lợi. - Phòng điều khiển trung tâm ứng dụng phần mềm SCADA để giám sát, cảnh báo mực nước các hồ đập thủy lợi và giám sát, điều khiển quá trình xả nước cho các công trình thủy lợi. - Mô hình hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển cho hệ thống hồ đập thủy lợi. - 05 cán bộ được đào tạo vận hành hệ thống giám sát điều khiển SCADA. - Bài báo đăng trên tập trí của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Thời gian
20 tháng (từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016).
Lượt xem: 131BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0