Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng dựng cổng thông tin đối thoại trực tuyến đáp ứng nhu cầu hỏi - đáp của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Xuân Trung
Lĩnh vực
Lĩnh vực CNTT – Truyền thông.
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu, xây dựng cổng thông tin đối thoại trực tuyến tỉnh Phú Thọ đáp ứng nhu cầu hỏi đáp của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ có đủ năng lực quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin đối thoại trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu hỏi đáp của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ.

a) Điều tra, khảo sát:

- Phạm vi: 13 UBND huyện, thành, thị; tất cả các Sở, ban, ngành; 30 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian: từ tháng 3 - 4/2017.

- Quy mô: 02 mẫu phiếu và tổng số 68 phiếu.

b) Đánh giá thực trạng: Tổng hợp và phân tích số liệu, tư liệu điều tra, khảo sát. Đánh giá thực trạng (gồm kết quả; tồn tại và nguyên nhân).

2. Nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin đối thoại trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

- Nêu các khái niệm có liên quan tới tên gọi của đề tài.

- Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ hỏi đáp trực tuyến.

- Nghiên cứu lý thuyết các giải pháp công nghệ và xác định các nội dung chính của CSDL Cổng thông tin đối thoại trực tuyến

- Nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin đối thoại trực tuyến:

- Cài đặt phần mềm trên máy chủ tại Trung tâm dữ liệu số tỉnh Phú Thọ.

3. Nhập dữ liệu, kiểm thử, hiệu chỉnh Cổng thông tin đối thoại trực tuyến và xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng, tập huấn và quy trình quản lý, khai thác, sử dụng Cổng thông tin đối thoại trực tuyến.

4. Triển khai thực nghiệm và đánh giá, chỉnh sửa, hoàn thiện Cổng thông tin đối thoại trực tuyến tỉnh Phú Thọ

a) Triển khai thực nghiệm:

* Lựa chọn 10 đơn vị để thực nghiệm Cổng thông tin đối thoại trực tuyến. * Đào tạo, tập huấn:

- Đào tạo: cử 01 cán bộ tham gia khoá học biên dịch tiếng nước ngoài.

- Tập huấn cán bộ:

+ Đối tượng: lãnh đạo, cán bộ các cơ quan tham gia thực nghiệm.

+ Phạm vi: 10 đơn vị tham gia thực nghiệm.

+ Số lượng: 02 lớp (01 lớp dành cho cán bộ quản trị và 01 lớp dành cho cán bộ khai thác, sử dụng phần mềm Cổng thông tin đối thoại trực tuyến tỉnh Phú Thọ).

* Triển khai tổ chức thực nghiệm tại 10 đơn vị đã được lựa chọn.

b) Đánh giá kết quả thực nghiệm và chỉnh sửa, hoàn thiện Cổng thông tin đối thoại trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức 01 hội thảo đánh giá kết quả thực nghiệm (gồm kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân).

- Chỉnh sửa, hoàn thiện Cổng thông tin đối thoại trực tuyến tỉnh Phú Thọ.


Phương pháp
điều tra, khảo sát, thống kê toán học, pp chuyên gia,phân tích, tổng hợp, so sánh,...
Kết quả dự kiến
Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: - Bộ tư liệu điều tra, khảo sát. - Báo cáo chuyên đề lý thuyết. - Báo cáo đánh giá thực trạng. - Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức thực nghiệm. - Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê. - Phần mềm Cổng thông tin đối thoại trực tuyến tỉnh Phú Thọ. - Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng; tài liệu hướng dẫn triển khai (tài liệu tập huấn). Quy trình quản lý, khai thác, sử dụng Cổng thông tin đối thoại trực tuyến. - Đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối thoại trực tuyến cho các cán bộ của 10 đơn vị thực nghiệm. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư tại tỉnh Phú Thọ, Cổng thông tin đối thoại trực tuyến sẽ là nơi cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho các nhà đầu tư trước khi lập dự án. Đồng thời, Cổng thông tin đối thoại trực tuyến còn là công cụ tổ chức công tác tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện thành, thị: Cổng thông tin đối thoại trực tuyến sẽ là địa chỉ thống nhất để các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp với nhau trong quá trình cung cấp thông tin, giải quyết khó khăn và giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp.
Thời gian
21 tháng (tháng 4/2017 đến tháng 12/2018).
Lượt xem: 39BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0