Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty cổ phần phần mềm Minsoft Việt Nam
Chủ nhiệm
Trần Anh Tuấn
Lĩnh vực
Lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông.
Mục tiêu

 I. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng phần mềm quản lý CSDL làng nghề tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo, tập huấn cán bộ quản trị, cập nhật CSDL, sử dụng, duy trì CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.

 

II. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Đánh giá thực trạng CNTT và công tác quản lý CSDL làng nghề tỉnh Phú Thọ.

a) Điều tra, khảo sát hiện trạng:

b) Đánh giá thực trạng: Tổng hợp và phân tích số liệu, tư liệu khảo sát.  Đánh giá thực trạng CNTT và thực trạng công tác quản lý CSDL làng nghề (gồm ưu điểm; hạn chế; xu hướng ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu và công nghệ thông tin trong xu thế hội nhập).

2. Nghiên cứu xây dựng CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.

- Xác định các giải pháp công nghệ: xác định các hệ thống mạng; các công nghệ nền; ngôn ngữ lập trình; tính bảo mật; hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến, phù hợp.

- Xác định nội dung chính của CSDL làng nghề.

- Xây dựng phần mềm quản trị CSDL.

- Nghiên cứu xây dựng trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.

- Các trang thiết bị kỹ thuật để quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ (hệ thống mạng, máy tính, máy chủ, nhân lực…).

3. Đào tạo, tập huấn cán bộ quản trị, cập nhật, sử dụng, khai thác CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng; tài liệu hướng dẫn triển khai (tài liệu đào tạo, tập huấn).

- Số lượng: 03 lớp.

- Đối tượng: gồm đại diện làng nghề; cán bộ quản lý nhà nước về làng nghề ở cấp xã, huyện, tỉnh; cán bộ quản trị CSDL và trang thông tin điện tử.

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến vào tháng 4/2017.

- Số lượng người: 50 – 70 người/3 lớp.

4. Vận hành thử nghiệm và hoàn thiện CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.

- Cài đặt, cập nhật, vận hành thử CSDL và trang thông tin điện tử.

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến hiệu chỉnh, hoàn thiện CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.

- Hợp đồng bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.

           - Xây dựng quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ.

 


Phương pháp
Điều tra, khảo sát, thống kê toán học, phân tích tổng hợp, so sánh, pp chuyên gia, pp phân tích, thiết kế, lập trình, thực nghiệm, hội thảo
Kết quả dự kiến
- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát. - Báo cáo đánh giá thực trạng. - Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê. - Bộ CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ được xây dựng và hoạt động trên giao diện Web, đáp ứng 1.000 lượt truy cập tại một thời điểm. - Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng; tài liệu hướng dẫn triển khai (tài liệu tập huấn). Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng CSDL và trang thông tin điện tử làng nghề tỉnh Phú Thọ. - Đào tạo, tập huấn cán bộ quản trị, cập nhật, vận hành và khai thác. - Hợp đồng bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng.
Thời gian
18 tháng (tháng 4/2016 đến tháng 10/2017).
Lượt xem: 11BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0