Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ
Chủ nhiệm
Dư Hồng Quảng
Lĩnh vực
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Mục tiêu

             Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu xây dựng chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ.
-Tiến hành phát sóng định kỳ chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ.
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn.
a) Cơ sở lý luận: nghiên cứu các khái niệm về: “chương trình”, “chương trình truyền hình”...; vị trí, vai trò của việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.
b) Cơ sở pháp lý: các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Phú Thọ liên quan tới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.
c) Cơ sở thực tiễn.
2. Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực trạng nhận thức, thực hành, nhu cầu hiểu biết về pháp luật của nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2015.
a) Điều tra, khảo sát:
- Phạm vi: tại 06 huyện trên địa bàn tỉnh (gồm: Thanh Thủy; Hạ Hòa; Đoan Hùng; Yên Lập; Thanh Sơn; Tân Sơn).
- Thời gian: từ 5 - 7/2015.
- Đối tượng: Lãnh đạo, công chức, viên chức của 06 Đài Truyền thanh huyện; lãnh đạo, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cấp xã, phường, thị trấn (cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân) và người dân.
- Quy mô: tổng số 500 phiếu (02 mẫu phiếu dành cho 03 nhóm đối tượng).
- Nội dung: thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; thực trạng tiếp cận, nhận thức, thực hành pháp luật; thực trạng nhu cầu cần hiểu biết pháp luật.
b) Đánh giá thực trạng:
Thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực trạng nhận thức, thực hành, nhu cầu hiểu biết về pháp luật của nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2015.
3. Nghiên cứu, xây dựng chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Thọ.
a) Nghiên cứu những căn cứ, tiêu chí, nguyên tắc để xây dựng chương trình.
b) Nghiên cứu xây dựng chương trình gồm:
4. Tập huấn, bồi dưỡng và sản xuất, phát sóng thử nghiệm chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ.
a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng làm báo hình cho cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ và các cộng tác viên.
b) Tổ chức sản xuất và phát sóng thử nghiệm 06 số Tạp chí truyền hình “Pháp luật và Đời sống” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ; đánh giá chất lượng chương trình.
      5. Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ.

 


Phương pháp
Điều tra xã hội học, kế thừa, chuyên gia, thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, thực nghiệm
Kết quả dự kiến
- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát - Báo cáo tóm tắt và tổng kết toàn diện của đề tài - 04 báo cáo chuyên đề - 6 số tạp chí Truyền hình " Pháp luật và đời sống" được sản xuất và phát sóng thử nghiệm trên Đài PT-TH PT -20-25 cán bộ được tạp huấn, bồi dưỡng để nâng cao hiểu biết pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ
Thời gian
5/2015-12/2016 ( 20 tháng)
Lượt xem: 259BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0