Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 18/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất rau toàn toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất rau toàn toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu đề tài:

- Xây dựng được các quy trình công nghệ cấp cơ sở: quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp; quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ; quy trình sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất rau an toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn.

- Xây dựng thành công 02 mô hình nông nghiệp tuần hoàn trong sản xuất rau an toàn (quy mô 0,5 ha/mô hình, hiệu quả sản xuất tăng 10 - 15%).

- Sản xuất thành công chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp (có hoạt tính sinh học tốt và ổn định) và phân bón hữu cơ đạt chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại QCVN 01- 189:2019/BNNPTNT.

- Tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt người dân và cán bộ khuyến nông cơ sở nắm được kiến thức về mô hình nông nghiệp tuần hoàn và thực hành sản xuất rau an toàn theo mô hình tuần hoàn.

3. Thời gian thực hiện: 27 tháng (từ tháng 3/2023 đến hết tháng 5/2025).

4. Sản phẩm dự kiến của đề tài

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả đề tài và các báo cáo chuyên đề theo nội dung nghiên cứu.

- 01 Bộ chủng giống vi sinh vật.

- 300 kg chế phẩm vi sinh vật (có hoạt tính sinh học tốt và ổn định, được phối trộn theo tỷ lệ, thành phần giữa các chủng và với chất mang phù hợp).

- 05 tấn phân bón hữu cơ đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón - QCVN 01- 189:2019/BNNPTNT.

- 04 quy trình công nghệ cấp cơ sở: Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp; quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ; quy trình sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất bắp cải an toàn; quy trình sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất cà chua an toàn.

- 02 mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất rau bắp cải và cà chua an toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn (quy mô 0,5 ha/mô hình, hiệu quả kinh tế tăng 10- 15% so với đối chứng).

- 01 bộ hồ sơ, tài liệu kết quả hoạt động tập huấn (100 lượt người), hội thảo và thông tin, tuyên truyền.

- 01 bài trên tạp chí chuyên ngành.

 

 

Lượt xem: 34BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0