Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống Táo sữa Thái Lan ( Ziziphuus mauritiana Lamk) trên địa bàn tỉnh PT


Cơ quan chủ trì
Công ty Cổ phần Giống - Vật tư Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam
Chủ nhiệm
Kiều Thị Ánh Hồng
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu

 1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng vườn giống gốc giống Táo sữa Thái Lan

- Thử nghiệm xác định khả ăng thích ứng của giống táo sữa Thái Lan trên 1 số vùng sinh thái của tỉnh PT

- Xây dựng tài liệu kỹ thuật canh tác giống Táo sữa Thái lan phù hợp với điều kiện tỉnh PT

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống Táo sữa Thái Lan quy mô 0,3 ha

2. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên, đánh giá tính thích ứng của giống táo thử nghiệm

- Nghiên cứu, xây dựng vườn giống gốc giống và xác định các đặc điểm sinh học cơ bản, mô tả đặc điểm hình thái của giống Táo sữa Thái Lan

- Nghiên cứu thử nghiệm tính thích ứng và các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch giống Táo sữa Thái Lan.

-Xây dựng cơ bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch giống Táo sữa Thái LAn phù hợp với điều kiện tỉnh PT


Phương pháp
-PP điều tra và theo dõi - PP kế thừa - PP bố trí thí nghiệm đồng ruộng - PP bố trí thí nghiệm các biện pháp kỹ thuật - PP xử lý số liệu - PP chuyên gia
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài - Báo cáo về điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu; tổng hợp kết quả theo dõi về đặc điểm sinh thái, hình thái của giống Táo sữa TL - Vườn giống gốc 30 cây (750m2) - Các công thức thử nghiệm trồng táo:120 cây gồm 02 loài táo( táo sữa TL và sữa Đào vàng) - Mô hình trồng thử nghiệm giống táo sữa TL quy mô 0,3 ha ( có đánh giá hiệu quả kinh tế, tập huấn kỹ thuật và tổ chức tham quan mô hình cho 100 lượt hộ nông dân khu vực triển khai đề tài. - Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc,thu hoạch Táo sữa TL. 01-02 bài báo đăng trên tạp chí của Sở KH&CN
Thời gian
7/2015 - 3/2019 (45 tháng)
Lượt xem: 13BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0