Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Bương mốc (Dendrocalamus aff. Sinicus) lấy măng kết hợp lấy thân làm nguyên liệu giấy tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Đặng Ngọc Quyền
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu

 Mục tiêu nghiên cứu:

- Trồng thử nghiệm 03 ha cây Bương mốc tại một số vùng lập địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
- Nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật gây trồng Bương mốc;
             - Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho 10 cán bộ kỹ thuật và 100 lượt hộ nông dân kỹ thuật gây trồng cây Bương mốc tại 02 huyện có triển khai mô hình
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1.Nghiên cứu điều kiện lập địa, đặc điểm sinh thái, sinh học để đánh giá khả năng gây trồng của cây Bương mốc.
2. Nhiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Bương mốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
       - Quy mô, địa điểm: 03 ha (1,5 tại huyện Tân Sơn; 1,5 ha tại huyện Đoan Hùng);
         - Thời vụ trồng: Vụ thu 01 ha (năm 2015); vụ xuân 02 ha (năm 2016) tại cả 02 địa điểm.
 
3.  Nghiên cứu đánh giá chất lượng măng và chất lượng thân
         - Đánh giá chất lượng măng thông qua các chỉ tiêu: hàm lượng nước, đường tổng số, protein, xenluloza, lipit, gluxit.
       - Đánh giá chất lượng thân thông qua các chỉ tiêu: tỷ lệ Xenlulo, Lignin, Pentozan, chiều dài sợi, chiều rộng sợi.
4. Hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Bương mốc phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.
5. Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Bương mốc
        - Đối tượng: cán bộ kỹ thuật và người dân trên địa bàn 02 huyện triển khai đề tài;
       - Số lượng người được tập huấn: 10 cán bộ kỹ thuật và 100 lượt hộ nông dân;
     - Nội dung: Tập huấn kỹ thuật trồng cây Bương mốc trên cơ sở tài liệu đã được biên soạn.

 


Phương pháp
Phương pháp điều tra, khảo sát, kế thừa, bố trí thí nghiệm đồng ruộng, đo đếm theo dõi các chỉ tiêu trưởng thành, xử lý số liệu, chuyên gia
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện đề tài; - Mô hình trồng cây Bương mốc lấy măng kết hợp lấy thân làm nguyên liệu tại 02 huyện ( Tân Sơn và Đoan Hùng), đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình; - chuyên đề kết quả nghiên cứu điều kiện lập địa, đặc điểm sinh thái, sinh học và khả năng gây trồng của cây bương mốc trên địa bàn tỉnh PT. - Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Bương mốc phù hợp với điều kiện tỉnh PT; - 10 cán bộ kĩ thuật và 100 lượt nông dân được tham gia tập huấn kỹ thuật gây trồng cây Bương mốc
Thời gian
6/2015 - 12/2017 (30 tháng)
Lượt xem: 248BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0