Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học tại thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Mỹ Hạnh
Lĩnh vực
lĩnh vực phục vụ lợi ích cộng đồng
Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu:
- Xác định thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học tại thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ.
- Đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp bằng truyền thông (dinh dưỡng và vận động thể lực) phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học.

          - Đề xuất một số biện pháp về dinh dưỡng và vận động thể lực phù hợp để phòng ngừa thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học. 

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bệnh thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học.
2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ.
a) Điều tra, khảo sát:
b) Kết quả điều tra, khảo sát: đánh giá được tỷ lệ thừa cân, béo phì của học sinh tại địa bàn nghiên cứu; xác định được một số yếu tố liên quan tới thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học.
3.Xây dựng mô hình can thiệp và tổ chức can thiệp phòng ngừa thừa cân, béo phì.
a) Xây dựng mô hình can thiệp.
b) Tổ chức can thiệp: Tổ chức hội thảo, truyền thông và triển khai thực hiện một số yếu tố dinh dinh dưỡng, luyện tập thể lực hợp lý “Phòng chống thừa cân béo phì”  tại gia đình và nhà trường cho học sinh bị thừa cân béo phì.
+ Thời gian can thiệp: 12 tháng (9/2015 - 8/2016).
c) Đánh giá kết quả can thiệp: tháng 9/2016.
4. Đề xuất các giải pháp phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học.

         5. Xây dựng bài giảng và biên soạn tài liệu truyền thông về phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học.


Phương pháp
Phương pháp điều tra mô tả cắt ngang, pp thực nghiệm can thiệp, pp chuyên gia, pp kế thừa, thu thập, hồi cứu tài liệu; pp phân tích, tổng hợp xử lý số liệu;
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện đề tài và 06 báo cáo chuyên đề: + Cơ sở lý luận và thực tiễn về thừa cân, béo phì. + Thực trạng thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ. + Đánh giá kết quả thực nghiệm can thiệp điều trị và phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học. + Đề xuất các giải pháp can thiệp phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học. + Đề cương bài giảng phục vụ công tác đào tạo giảng dạy tại các trường Y. + Tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học. - Bộ tư liệu điều tra khảo sát và kết quả can thiệp một số biện pháp điều trị, phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ.
Thời gian
24 tháng (từ tháng 4/2015 đến hết tháng 3/2017).
Lượt xem: 282BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0