Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tự động phù hợp với công nghệ ép sản phẩm cho dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Phú Thọ
Chủ nhiệm
Lê Ngọc Chung
Lĩnh vực
lĩnh vực Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Mục tiêu

 I. Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung:

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tự động phù hợp với công nghệ ép sản phẩm của dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các cơ sở sản xuất tại tỉnh Phú Thọ.

- Góp phần phát triển quá trình tự động hóa, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung, trong sản xuất vật liệu xây dựng và gạch không nung nói riêng.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được tình hình sản xuất, việc ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ tự động hóa của các doanh nghiệp sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh.

- Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh được 01 hệ thống điều khiển tự động phù hợp với công nghệ ép tĩnh thủy lực cho dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu tại tỉnh Phú Thọ.

- Tạo được mô hình ứng dụng hệ thống điều khiển tự động hóa cho dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung tại cơ sở chế tạo máy.

        - Đào tạo 10 cán bộ vận hành, sử dụng thành thạo hệ thống điều khiển

II. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát đánh giá tình hình sản xuất, việc ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ  tự động hóa của các đơn vị sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh

2. Nghiên cứu lựa chọn cơ sở, dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất gạch không nung phục vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển tự động phù hợp

2.1. Nghiên cứu lựa chọn cơ sở phối hợp thực hiện đề tài

2.2. Nghiên cứu lựa chọn dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung phục vụ nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển

3. Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tự động phù hợp với công nghệ ép tĩnh thủy lực của dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu

3.1 Xây dựng bài toán công nghệ hệ thống ép gạch không nung và quy trình tự động hóa

3.2 Nghiên cứu quy trình công nghệ ép gạch không nung và giải pháp tự động hóa hệ thống ép gạch không nung

3.3 Nghiên cứu, lựa chọn bộ điều khiển logic khả trình PLC ứng dụng trong tự động hóa quy trình công nghệ ép gạch không nung

3.4 Nghiên cứu, lựa chọn các thiết bị đo lường, điều khiển đảm bảo thực hiện tự động hóa quy trình công nghệ ép gạch không nung

3.5 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giao tiếp người máy (HMI) trong hệ thống tự động hóa quy trình công nghệ ép gạch không nung

3.6 Lắp đặt thiết bị, xây dựng thuật toán và lập trình hệ thống

4 Xây dựng mô hình ứng dụng và vận hành thử nghiệm hệ thống

5. Đào tạo, tập huấn cán bộ kỹ thuật vận hành sử dụng hệ thống

- Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật của  đơn vị sản xuất chế tạo máy, cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh.

- Phạm vi, quy mô: 10 cán bộ kỹ thuật.

- Địa điểm: Cơ sở đặt dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung.

- Thời gian đào tạo: 8 ngày.

          - Nội dung đào tạo: Vận hành, sử dụng hệ thống điều khiển trong sản xuất gạch không nung cốt liệu, bảo dưỡng hệ thống, cách xử lý khi có sự cố. 

Phương pháp
PP điều tra, khảo sát, lập trình, chuyên gia, phân tích, tổng hợp, thiết kế
Kết quả dự kiến
Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài và các báo cáo chuyên đề. Hệ thống điều khiển tự động và phần mềm điều khiển kèm theo. Hồ sơ, tài liệu thiết kế hệ thống. Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật. 10 cán bộ được đào tạo vận hành, sử dụng thành thạo hệ thống.
Thời gian
18 tháng (từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017).
Lượt xem: 39BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0