Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, thiết kế phần mềm quản lý cho các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty cổ phần tư vấn, xây dựng và phát triển công nghệ.
Chủ nhiệm
Đỗ Thanh Huấn
Lĩnh vực
Lĩnh vực ứng dụng CNTT và truyền thông.
Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng được phần mềm ứng dụng để quản lý, theo dõi các khâu trong quá trình thực hiện các quy trình chăn nuôi lợn cho các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Chuyển giao, xây dựng mô hình ứng dụng phần mềm quản lý tích hợp với hệ thống giám sát an ninh qua mạng Internet cho 01 trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.

          - Đào tạo, tập huấn nâng cao về ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng phần mềm cho 15 chủ cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh. 

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT và quản lý các quy trình kỹ thuật chăn nuôi tại các trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Tổ chức khảo sát thực tế tại một số trang trại có quy mô chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp, phân tích kết quả đánh giá và xây dựng báo cáo chuyên đề 
2. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý cho các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu, thu thập, hệ thống hóa các quy trình phục vụ chăn nuôi lợn chủ yếu đối với các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung
- Nghiên cứu xác định những nguyên tắc, yêu cầu và nhu cầu thực tiễn quản lý của các cơ sở, yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với cơ sở dữ liệu và phần mềm.
- Xác định mức độ, nội dung thông tin quản lý của phần mềm phù hợp với thực tế khả năng, nhu cầu và tính thiết thực hiệu quả.
- Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu (xác định danh mục nội dung, mô hình, sơ đồ luồng CSDL, các tiêu chí, phân tổ, mã hóa CSDL,…) đảm bảo yêu cầu quản lý và tính khoa học.
- Thiết kế, xây dựng và viết chương trình phần mềm (lựa chon, xác định công nghệ phần cứng, phần mềm, công nghệ lập trình; thiết kế tổng thể, chi tiết các module chức năng và viết các chương trình phần mềm,…)
3 Vận hành thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện phần mềm.
- Vận hành thử tại cơ quan chủ trì sau khi thiết kế, xây dựng xong phần mềm
- Vận hành thử nghiệm tại cơ sở chăn nuôi lợn (01 trang trại) có quy mô chăn nuôi tập trung.
- Đánh giá hiệu quả, hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống và phần mềm
4 . Đào tạo, tập huấn nâng cao về ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm        
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến cho các chủ cơ sở chăn nuôi lợn tập trung về ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm.
5. Hội thảo đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp ứng dụng nhân rộng kết quả của đề tài và thương mại hóa phầm mềm.

   


Phương pháp
Phương pháp kế thừa; Phương pháp điều tra khảo sát
Kết quả dự kiến
Phần mềm quản lý dùng trong chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý
Thời gian
20 tháng (từ tháng 05/2015 đến tháng 12/2016).
Lượt xem: 50BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0