Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính sinh học của cây Bướm bạc (Mussaenda pubescens Ait.f) thu hái tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
Chủ nhiệm
Lê Thị Thu Hiền
Lĩnh vực
lĩnh vực phục vụ lợi ích cộng đồng
Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu:
- Xác định đặc điểm sinh học, phương pháp thu hái, chế biến và công dụng của cây Bướm bạc tại Phú Thọ.
- Đánh giá và lập được bản đồ phân bố của cây Bướm bạc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Xây dựng quy trình chiết xuất và phân lập các chất từ cây Bướm bạc (ít nhất 10 chất sạch độ tinh khiết > 90%), xác định được công thức hóa học của các chất phân lập được.

          - Đánh giá hoạt tính sinh học của chất phân lập được từ cây Bướm bạc thu hái tại tỉnh Phú Thọ. 

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Xác định đặc điểm sinh học và sự phân bố của cây Bướm bạc.
a) Xác định đặc điểm thực vật, phân bố, sinh trưởng và phương pháp thu hái, chế biến, sử dụng cây dược liệu: Nghiên cứu kế thừa, thu thập các tài liệu, số liệu, các công trình liên quan tới cây dược liệu nghiên cứu.
b) Khảo sát sự phân bố và thu thập mẫu dược liệu Bướm bạc.
c) Làm tiêu bản và xác định tên khoa học của cây dược liệu Bướm bạc.
2. Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết xuất và phân lập các chất từ cây Bướm bạc.
3.Nghiên cứu đánh giá hoạt tính sinh học của các chất chiết xuất được từ cây Bướm bạc.

         4. Biên soạn cẩm nang công dụng chữa bệnh của cây Bướm bạc.


Phương pháp
- pp kế thừa,thu hái và làm tiêu bản mẫu nghiên cứu, pp định tính, pp thực nghiệm, pp chuyên gia, pp xử lý số liệu
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài. - 02 báo cáo chuyên đề: + Xây dựng quy trình chiết xuất và sơ đồ phân lập các chất trong cây Bướm bạc; + Đánh giá hoạt tính sinh học của các chất phân lập được từ cây Bướm bạc. - Báo cáo tổng thuật: Xác định đặc điểm thực vật, phân bố, sinh trưởng và phương pháp thu hái, chế biến, sử dụng cây dược liệu. - Hồ sơ khảo sát (tư liệu khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát). - 03 tiêu bản của dược liệu Bướm bạc. - 10 chất được phân lập, chiết xuất (độ tinh khiết >90% và xác định được thành phần hóa học, công thức hóa học của chất). - Cẩm nang giới thiệu công dụng và các bài thuốc dân gian của cây dược liệu Bướm bạc.
Thời gian
24 tháng (từ tháng 01/2015 đến hết tháng 12/2016)
Lượt xem: 206



BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0