Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học có hoạt tính probiotic từ phụ phẩm trong sản xuất bia làm thức ăn bổ sung cho chăn nuôi gà thịt tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.
Chủ nhiệm
Phạm Thị Thanh Huyền
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm nghiệp
Mục tiêu

 Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Tạo ra được chế phẩm sinh học từ phụ phẩm trong công nghiệp sản xuất bia làm thức ăn bổ sung chăn nuôi gà thịt, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sử dụng của các phụ phẩm trong sản xuất bia và hiệu quả kinh tế cho chăn nuôi nói chung, chăn nuôi gà thịt nói riêng nhằm phát triển kinh tế của địa phương theo hướng hiệu quả, bền vững.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Đánh giá hiện trạng và xác định được nguồn nguyên liệu phụ phẩm trong sản xuất bia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
+ Tuyển chọn được 2-3 chủng vi sinh vật hữu hiệu (có hoạt tính probiotic, kháng khuẩn, hoạt tính enzyme ngoại bào) để sản xuất chế phẩm.
+ Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất và tạo ra 20 - 30kg chế phẩm sinh học có hoạt tính probiotic và enzyme tiêu hóa từ phụ phẩm trong sản xuất bia để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi gà thịt.
         + Thử nghiệm ứng dụng và đánh giá hiệu quả của chế phẩm trong chăn nuôi gà thịt tại tỉnh Phú Thọ.
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Đánh giá và xác định nguồn phụ phẩm trong sản xuất bia phù hợp cho sản xuất chế phẩm sinh học hoạt tính probiotic.
2. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học hoạt tính probiotic từ bã bia.
3. Sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học có hoạt tính probiotic từ bã bia.
4. Thực nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học hoạt tính probiotic từ bã bia vào thức ăn chăn nuôi gà thịt và đánh giá hiệu quả của chế phẩm.
             5. Hội thảo đánh giá kết quả đề xuất định hướng ứng dụng.

Phương pháp
Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu; Phương pháp kế thừa; Phương pháp hóa lý, hóa sinh; Phương pháp phân tích vi sinh vật; Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu
Kết quả dự kiến
Báo cáo tổng kết toàn diện đề tài; 08 chuyên đề; Chế phẩm sinh học có hoạt tính Probiotic: 20-30Kg dạng bột; Bản hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học có hoạt tính probiotic tư bã bia bổ sung thức ăn chăn nuôi gà thịt
Thời gian
24 tháng (từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2017).
Lượt xem: 9BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0