Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu quy trình nuôi thương phẩm cá Chạch đồng (Misgurnus anguilicaudatus) trong ruộng lúa tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Đại học Hùng Vương
Chủ nhiệm
Phan Thị Yến
Lĩnh vực
Lĩnh vực Nông lâm Ngư nghiệp.
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung:

Khai thác được tiềm năng, nâng cao hiệu quả với các diện tích đất trồng một vụ hoặc hai vụ lúa thông qua nghiên cứu nuôi thương phẩm cá chạch đồng trong ruộng lúa tại Phú Thọ

2. Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu, lựa chọn được mô hình phù hợp phục vụ cho việc nuôi thương phẩm cá Chạch đồng trong ruộng trồng 1 vụ và 2 vụ lúa/năm.

- Xây dựng được quy trình nuôi thương phẩm cá Chạch đồng trong ruộng lúa phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng 02 mô hình nuôi thương phẩm cá Chạch đồng trong ruộng lúa cá đạt năng suất 2-3 tấn/ha/năm nhằm phát triển phong phú và đa dạng cơ cấu đàn nuôi tại tỉnh Phú Thọ, giúp xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo vệ môi trường.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Nội dung 1: Điều tra, khảo sát địa bàn triển khai nghiên cứu và học tập kết quả các mô hình nuôi thương phẩm cá Chạch đồng tại một số địa phương.

1.1. Điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên địa bàn triển khai nghiên cứu

a) Khảo sát, đánh giá hiệu quả điều kiện tự nhiên địa bàn triển khai nghiên cứu phù hợp triển khai mô hình:

- Khảo sát tại một số vùng trồng lúa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:

- Thu thập mẫu nước và phân tích mẫu nước tại các ruộng cấy lúa: Xác định các chỉ tiêu về nguồn nước, chất lượng nước tại địa bàn điều tra

1.2. Khảo sát học tập kinh nghiệm  tại một số địa phương

Khảo sát, học tập kinh nghiệm tại một số mô hình nuôi thương phẩm cá Chạch đồng tại một số địa phương có phong trào phát triển nuôi cá Chạch đồng ở như Nam Định, Hà Nội,..

2.  Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá Chạch đồng trong ruộng lúa phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

2.1. Nghiên cứu xác định mật độ nuôi cá Chạch đồng trong ruộng lúa.

Thí nghiệm xác định mật độ nuôi cá Chạch đồng trong ruộng lúa phù hợp sử dụng 3 ruộng 1000m2, mỗi ruộng bố trí một mật độ nuôi, 3 mật độ thí nghiệm là: 10 con/1m2, 30 con/m2 và 50 con/1m2. Các ruộng nuôi có cùng điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và cùng sử dụng thức ăn là cám công nghiệp.

2.2. Nghiên cứu xác định thức ăn nuôi cá Chạch đồng trong ruông lúa.

Thí nghiệm sử dụng 2 ruộng có diện tích 1000 m2 cá được nuôi với mật độ 10 con/m2. Hai ruộng sử dụng để thử nghiệm 2 loại thức ăn: trong đó 1 thức ăn tự chế và 1 thức ăn công nghiệp (cargill).

3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Chạch đồng trong ruộng lúa phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Chạch đồng trong ruông lúa:

- Địa điểm: Cụ thể theo kết quả khảo sát ở nội dung 1. Mỗi mô hình 1000 m2

- Đối tượng: Cá Chạch đồng nuôi trong ruộng có cấy lúa.

- Quy mô: 02 mô hình (1 lúa - 1 cá và 2 lúa - 1 cá).

- Tổ chức theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu: sinh trưởng, phát triển, tỷ lệ sống, tỷ lệ bệnh, hệ số tiêu tốn thức ăn của cá Chạch đồng và phòng trừ bệnh hại Cá Chạch đồng và lúa trong mô hình.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình.

4. Nội dung 4: Đề xuất hướng ứng dụng và nhân rộng kết quả đề tài

- Tổ chức hội thảo đánh giá kết quả đề tài.

- Đề xuất, định hướng ứng dụng và nhân rộng kết quả đề tài.


Phương pháp
kế thừa, điều tra, khảo sát, pp chuyên gia, thống kê sinh học và thiết kế moohinhf, xử lý số liệu
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết đề tài. - Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và bộ phiếu điều tra, khảo sát. - Quy trình nuôi thương phẩm cá Chạch đồng trong ruộng lúa tại tỉnh Phú Thọ và bản hướng dẫn kỹ thuật áp dụng cho người dân. - 02 mô hình nuôi thương phẩm các chạch đồng trong ruộng lúa quy mô 1.000 m2/mô hình, năng suất đạt 2 – 3 tấn/ha/năm. - 500 kg cá chạch đồng thương phẩm; 500 kg lúa. - 02 bài báo trên tạp chí khoa học của trường và Tập san KHCN tỉnh.
Thời gian
24 tháng (tháng 5/2016 đến tháng 5/2018).
Lượt xem: 43BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0