Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm tối ưu hóa sử dụng thuốc kháng sinh nhóm carbapenem tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Ngô Hữu Hà
Lĩnh vực
phục vụ lợi ích cộng đồng
Mục tiêu

3.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn việc sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem.

a) Cơ sở pháp lý: Văn bản pháp lý của Bộ Y tế, của tỉnh Phú Thọ; Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thuốc và điều trị,…

b) Cơ sở thực tiễn:

- Giới thiệu chung về kháng sinh nhóm carbapenem: Cơ chế tác dụng; dược động học: Hấp thu, phân bố, chuyển hoá và thải trừ,…

- Cơ sở thực tiễn: Một số giải pháp tối ưu hóa sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem trên thế giới; Thực tiễn sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại Việt Nam.

3.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

a) Khảo sát các loại vi khuẩn gây bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

b) Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện

 

- Đối tượng khảo sát: Bệnh án của bệnh nhân được chỉ định sử dụng kháng sinh Imipenem và kháng sinh Meropenem thuộc nhóm kháng sinh carbapenem năm 2015.

 

 

- Phạm vi và quy mô khảo sát: 100 bệnh án được lưu trữ tại kho lưu trữ phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐK tỉnh Phú Thọ thỏa mãn tiêu chuẩn chọn mẫu.

 

- Kết quả khảo sát: Mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem trên người bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế.

3.3. Xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

a) Xây dựng hướng dẫn sử dụng cho kháng sinh nhóm carbapenem:

b) Xây dựng chế độ liều của carbapenem phù hợp với đặc điểm dược động học quần thể của bệnh nhân và mức độ nhạy cảm của vi khuẩn gây bệnh, xin phê duyệt của Hội đồng thuốc và điều trị để áp dụng trong bệnh viện.

 

c) Xây dựng quy trình quản lý thuốc kháng sinh nhóm carbapenem trong bệnh viện: Mẫu đặt đơn (order form); quy trình phê duyệt đơn...

 

3.4. Triển khai can thiệp của dược lâm sàng vào việc sử dụng hợp lý kháng sinh nhóm carbapenem trên từng bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

 

- Triển khai các can thiệp của dược lâm sàng vào việc sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem trên từng bệnh nhân phù hợp với hướng dẫn sử dụng đã được phê duyệt: chỉ định, chế độ liều, cách dùng, giám sát sử dụng thuốc.

 

- Đánh giá tác động, hiệu quả của can thiệp dược lâm sàng trong việc đảm bảo sử dụng hợp lý kháng sinh nhóm carbapenem: Chỉ số quá trình, chỉ số đầu ra.


Phương pháp
Phương pháp hồi cứu mô tả, phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp chuyên gia; phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC); phương pháp E-test; phương pháp xử lý số liệu (exel, Phần mềm NONMEM, Mô phỏng Monte Carlo).
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài. - Báo cáo chuyên đề cơ sở pháp lý và thực tiễn sử dụng kháng sinh carbapenem. - Báo cáo chuyên đề kết quả khảo sát các loại vi khuẩn gây bệnh và thực trạng sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; Bộ tư liệu điều tra khảo sát. - Chế độ liều dùng carbapenem phù hợp với đặc điểm dược động học của bệnh nhân và mức độ nhạy cảm của vi khuẩn gây bệnh được Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện phê duyệt để áp dụng trong bệnh viện. - Hướng dẫn sử dụng (protocol) cho kháng sinh nhóm carbapenem được Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện phê duyệt để áp dụng trong bệnh viện. - Bộ tiêu chí đánh giá sử dụng thuốc (DUE) cho kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện trên cơ sở protocol đã được phê duyệt. - Quy trình quản lý thuốc kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện: mẫu đặt đơn (order form); quy trình phê duyệt đơn, giám sát sử dụng sau khi kê đơn theo protocol. - Báo cáo kết quả thực nghiệm can thiệp của dược sĩ lâm sàng và đánh giá tác động, hiệu quả trong việc sử dụng hợp lý kháng sinh nhóm carbapenem. - 01 - 02 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc.
Thời gian
28 tháng (tháng 5/2016 đến tháng 9/2018).
Lượt xem: 38BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0