Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật điều tiết ra hoa một số loài phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Đại học Hùng Vương
Chủ nhiệm
Cao Phi Bằng
Lĩnh vực
lĩnh vực Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu được các yếu tố ảnh hưởng tới sự ra hoa của cây phong lan nuôi cấy mô và áp dụng các biện pháp kĩ thuật điều tiết quá trình ra hoa của một số loài phong lan có giá trị theo hướng phát triển hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu được các yếu tố ảnh hưởng tới sự ra hoa của cây phong lan nuôi cấy mô.

- Xây dựng được Bản hướng dẫn kỹ thuật điều tiết quá trình ra hoa một số loài phong lan có giá trị của tỉnh Phú Thọ.

- Áp dụng các biện pháp kĩ thuật điều tiết quá trình ra hoa để xây dựng được mô hình trồng cây phong lan (quy mô 1200 cây, Hồ điệp: 500 cây, tỉ lệ ra hoa đạt >90%, Hoàng thảo mini: 400 cây, tỉ lệ ra hoa đạt >70%, Đai châu: 300 cây, tỉ lệ ra hoa đạt >70%).

- Đào tạo 01-02 sinh viên và 01 thạc sĩ chuyên ngành Sinh học, công nghệ sinh học; 05 cán bộ kỹ thuật.  

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn loài phong lan nghiên cứu.

- Cơ sở lý luận: Đặc điểm sinh vật, phân bố và giá trị của các loài phong lan (Đai châu, Hồ điệp, Hoàng thảo).

- Cơ sở thực tiễn: Các công trình nghiên cứu về điều tiết quá trình ra hoa phong lan, các mô hình và kết quả điều tiết quá trình ra hoa các loài phong lan tại một số đơn vị, địa phương, thị trường tiêu thụ,…

- Tham quan, học tập tại các đơn vị nghiên cứu và sản xuất hoa lan có uy tín (Trung tâm nghiên cứu phát triển hoa cây cảnh, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

2. Nghiên cứu hoàn thiện một số biện pháp kỹ thuật điều tiết quá trình ra hoa phong lan.

- Nghiên cứu tác động của dinh dưỡng tác động của chất điều hòa sinh trưởng (các cytokinin) tới quá trình điều tiết ra hoa phong lan Hồ điệp lai (Phalaenopsis hybrid var Tasuco anna).

- Nghiên cứu tác động của một số chất dinh dưỡng tác động của chất điều hòa sinh trưởng (gibberellins) tới quá trình điều tiết ra hoa phong lan Đai châu (Rhynchostylis gigantea).

- Nghiên cứu tác động của một số chất dinh dưỡng cứu tác động của chất điều hòa sinh trưởng (các cytokinin) tới quá trình điều tiết ra hoa phong lan Hoàng thảo mini (Dendrobium mini).

- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật điều tiết quá trình ra hoa 03 loài phong lan (Hồ điệp lại, Đai châu và Hoàng thảo mini) tại Phú Thọ.

3. Xây dựng mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa phong lan:

- Áp dụng kết quả nghiên cứu hoàn thiện một số biện pháp kỹ thuật điều tiết quá trình ra hoa các loài lan để xây dựng mô hình đối với 03 loài phong lan với quy mô: 1200 cây phong lan nguồn gốc in vitro (Hồ điệp: 500 cây tuổi từ 18-24 tháng, tỉ lệ ra hoa đạt >90%; Hoàng thảo mini: 400 cây tuổi từ 18-24 tháng, tỉ lệ ra hoa đạt >70%; Đai châu: 300 cây tuổi từ 24-30 tháng, tỉ lệ ra hoa đạt >70%).

- Thực hiện chế độ chăm sóc, bón phân và phòng bệnh và theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây lan trong mô hình.

- Hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật điều tiết quá trình ra hoa một số loài phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ.

4. Đào tạo, tập huấn và tổ chức hội thảo khoa học.

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân, nông dân về  các kỹ thuật điều tiết ra hoa phong lan Đai châu, Hồ điệp, Hoàng thảo.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, giới thiệu kết quả đề tài; phóng sự truyền hình giới thiệu kết quả thực hiện đề tài.

- Tổ chức Hội thảo khoa học và đánh giá kết quả đề tài.


Phương pháp
kế thừa, chọn lọc
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài . - 04 Báo cáo chuyên đề liên quan tới các nội dung nghiên cứu. - Báo cáo kết quả xây dựng mô hình. - Hướng dẫn kỹ thuật quá trình điều tiết ra hoa 03 loài phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ (Hồ điệp lai, Hoàng thảo mini, Đai châu). - 01 mô hình trồng cây phong lan nuôi cấy mô theo hướng điều tiết ra hoa (tỷ lệ ra hoa của phong lan: Hồ điệp > 90%, Hoàng thảo và Đai châu là > 70%). - Đào tạo 01-02 sinh viên và 01 thạc sĩ chuyên ngành Sinh học, công nghệ sinh học; 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật điều tiết phong lan ra hoa cho 30 – 50 lượt người. - 02 bài báo trên tạp chí khoa học.
Thời gian
30 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019).
Lượt xem: 46BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0