Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Ngô Tố Dụng
Lĩnh vực
lĩnh vực khoa học;xã hội và nhân văn
Mục tiêu

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

3.1. Nghiên cứu xác định cơ sở lý luận và thực tiễn.

a) Cơ sở lý luận:

b) Cơ sở pháp lý: Nêu các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và của tỉnh Phú Thọ có liên quan.

c) Cơ sở thực tiễn:

3.2. Đánh giá thực trạng quản lý, giáo dục đối tượng thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2015.

a) Điều tra, khảo sát.

b) Đánh giá thực trạng.

Xử lý thông tin, tổng hợp và phân tích số liệu điều tra, khảo sát. Đánh giá thực trạng quản lý, giáo dục đối tượng thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2015; những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra.

3.3. Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình.

- Tổ chức thực nghiệm:

+ Phạm vi, quy mô: xây dựng 01 mô hình và triển khai thí điểm thực hiện tại 03 xã, phường, thị trấn đại diện cho từng vùng miền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; cụ thể tại: phường Nông Trang (thành phố Việt Trì); xã Hương Lung (huyện Cẩm Khê); thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn).

+ Thời gian: 10 tháng (từ tháng 10/2015 – 8/2016).

+ Nội dung: tổ chức thực nghiệm mô hình theo các nguyên tắc, tiêu chí, cách thức tổ chức và nội dung hoạt động đã nghiên cứu xây dựng.

- Hội thảo, đánh giá kết quả thực nghiệm: kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại; đề xuất, kiến nghị.

 

3.4. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Phương pháp
- Phương pháp luận Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về xây dựng chính quyền địa phương và công tác tổ chức, cán bộ.
Kết quả dự kiến
- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát. - Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài. - 04 báo cáo chuyên đề, gồm: + Cơ sở lý luận và thực tiễn. + Thực trạng công tác quản lý, giáo dục đối tượng thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2015. + Kết quả xây dựng và thực nghiệm mô hình. + Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. - Mô hình quản lý đối tượng thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại 03 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. - Biên soạn (bản thảo) cuốn sổ tay nghiệp vụ “Mô hình quản lý đối tượng thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thời gian
20 tháng (từ 4/2015 – 12/2016).
Lượt xem: 168BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0