Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu công nghệ tách chiết cafein từ chè Phú Thọ ứng dụng sản xuất chè tan khử cafein.


Cơ quan chủ trì
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Chủ nhiệm
Trần Thị Hằng
Lĩnh vực
lĩnh vực Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Mục tiêu

 I. Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu xây dựng được quy trình công nghệ tách chiết cafein từ chè Phú Thọ hiệu quả, kinh tế;

- Nghiên cứu xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chè tan khử cafein từ chè Phú Thọ;

- Thu được cafein đạt tiêu chuẩn dược phẩm và chè tan khử cafein có hàm luợng cafein thấp.

 

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Tổng quan về nguyên liệu chè, thành phần các hợp chất chứa trong chè và ứng dụng của chúng

Nội dung 2: Nghiên cứu phân tích, xác định hàm lượng các thành phần chứa trong chè  

Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết cafein từ lá chè Phú Thọ

- Quy trình công nghệ tách cafein từ chè đen bằng nước nóng                   

- Quy trình công nghệ tách cafein từ chè xanh bằng nước nóng

- Quy trình công nghệ tách cafein từ chè đen bằng phương pháp Swiss Water (tách bằng chất hấp phụ)

- Quy trình công nghệ tách cafein từ chè xanh bằng phương pháp Swiss Water (tách bằng chất hấp phụ)

- Nghiên cứu tổng hợp, so sánh các phương pháp (hiệu suất tách chiết, chất lượng cafein, hiệu quả kinh tế...), đưa ra phương pháp, xây dựng quy trình công nghệ, điều kiện tối ưu cho chiết tách cafein từ chè Phú Thọ (từ chè xanh và chè đen).

- Nghiên cứu phân tích, đánh giá sản phẩm cafein tách được trên các quy trình xây dựng được (từ chè xanh và chè đen).

Nội dung 4: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chè tan khử cafein

- Quy trình sản xuất chè tan khử cafein từ chè đen thông qua phương pháp tách cafein bằng nước nóng

- Quy trình sản xuất chè tan khử cafein từ chè xanh thông qua phương pháp tách cafein bằng nước nóng

- Quy trình công nghệ sản xuất tan chè khử cafein từ chè đen thông qua phương pháp Swiss Water.                 

- Quy trình công nghệ sản xuất tan chè khử cafein từ chè xanh thông qua phương pháp Swiss Water.

- Nghiên cứu tổng hợp, so sánh các phương pháp (Hàm lượng polyphenol, chất lượng chè, hiệu quả kinh tế), kết hợp với phương pháp tách cafein, đưa ra phương pháp, quy trình công nghệ với các điều kiện tối ưu cho sản xuất chè tan khử cafein (từ chè đen và chè xanh);

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của chè tan khử cafein (từ chè đen và chè xanh): Hàm lượng các hợp chất chứa trong chè tan khử cafein như hàm lượng cafein, polyphenol.

Nội dung 5. Nghiên cứu kiểm nghiệm tính chất cafein ứng dụng trong dược phẩm

          Nghiên cứu phân tích, kiểm nghiệm một số tính chất của cafein theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam IV: Độ tinh khiết, hàm lượng ion kim loại nặng, nhiệt độ nóng chảy, hàm lượng sunfat, độ trong, màu sắc....

Phương pháp
Điều tra, khảo sát, kế thừa, chuyên gia, phân tích,tổng hợp, tính toán thiết kế
Kết quả dự kiến
Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề. 300 ga cafein độ tinh khiết ≥ 99%. 01 kg chè tan khử cafein. Quy trình công nghệ tách chiết cafein từ chè đen và chè xanh. Quy trình công nghệ sản xuất chè tan khử cafein từ chè đen và chè xanh. 02 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học và công nghệ.
Thời gian
24 tháng (tháng 4/2016 đến tháng 4/2018).
Lượt xem: 14BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0