Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sơn nano chống thấm sử dụng vật liệu silica được sản xuất từ vỏ trấu và bột talc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty TNHH sơn Poter Việt Nam.
Chủ nhiệm
Phạm Quyết Thắng
Lĩnh vực
lĩnh vực Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu:
- Xây dựng quy trình chế tạo sơn nano chống thấm sử dụng vật liệu silica được sản xuất từ vỏ trấu và bột talc.
- Sản xuất thử nghiệm sơn nano chống thấm sử dụng nguyên liệu silica được làm từ vỏ trấu và bột talc tại Phú Thọ.

         - Đánh giá được độ chống thấm trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm hiện trường.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Xây dựng quy trình chế tạo nano silica từ vỏ trấu
             2. Xây dựng quy trình xử lý bột talc làm nguyên liệu
           3. Xây dựng quy trình chế tạo sơn chống thấm cao cấp sử dụng silica và bột talc được chế tạo.      
             4. Chế tạo 50 kg sơn chống thấm, đánh giá mức độ chống thấm của sơn trong phòng thí nghiệm và hiện trường.
- Chế tạo 50 kg sơn chống thấm từ vỏ trấu và bột talc dựa trên các quy trình công nghệ đã được xây dựng.
- Đánh giá mức độ chống thấm của sơn trong phòng thí nghiệm.
- Đánh giá mức độ chống thấm của sơn ngoài hiện trường.
- Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm (nano silica, bột talc, sơn chống thấm).

 


Phương pháp
- Phương pháp điều tra khảo sát. - Phương pháp phân tích, tổng hợp; - Phương pháp hội thảo khoa học; - Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp thử nghiệm; - Phương pháp kế thừa.
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài và các báo cáo chuyên đề. - Quy trình công nghệ chế tạo nano silica từ vỏ trấu. - Quy trình công nghệ chế tạo bột talc. - Quy trình chế tạo sơn nano chống thấm từ vỏ trấu và bột talc. - 3 kg nano silica; 10 kg bột talc; 50 kg sơn nano chống thấm. - Bộ tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm. - 01 bài báo đăng trên tạp trí chuyên ngành.
Thời gian
21 tháng (từ tháng 03/2015 đến tháng 12/2016).
Lượt xem: 740BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0