Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu cơ cấu bệnh thận mạn tính và đánh giá thực trạng kết quả điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại các bệnh viện của tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Thu Hiền
Lĩnh vực
lĩnh vực phục vụ lợi ích cộng đồng
Mục tiêu

 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn.

a) Cơ sở lý luận: Nêu các khái niệm liên quan tới đề tài (quy trình; thí nghiệm thực hành; môn Sinh học; học sinh giỏi; THPT...).

b) Cơ sở pháp lý: Các văn bản của Đảng, Nhà nước và của địa phương: về bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học nói riêng và học sinh giỏi nói chung; về thí nghiệm thực hành môn Sinh học; về đổi mới giáo dục.

c) Cơ sở thực tiễn:

- Vị trí, vai trò: của học sinh giỏi và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong nền giáo dục nước nhà; của thí nghiệm thực hành môn Sinh học.

- Thực tế và kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học ở một số địa phương trong phạm vi cả nước. Trao đổi, học tập kinh nghiệm tại 02 tỉnh.

2 Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng (giai đoạn 2012 – 2016).

a) Điều tra, khảo sát thực trạng.

- Phạm vi: điều tra, khảo sát tại các trường THPT của 06 huyện, thành, thị đại diện cho vùng miền của tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian: tháng 5 - 6/2017.

b) Đánh giá thực trạng:

3. Nghiên cứu xây dựng quy trình dạy thí nghiệm thực hành và các chuyên đề thí nghiệm thực hành môn Sinh học cấp THPT tỉnh Phú Thọ.

a) Xây dựng quy trình dạy thí nghiệm thực hành nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học cấp THPT tỉnh Phú Thọ.

b) Nghiên cứu xây dựng các chuyên đề thí nghiệm thực hành môn sinh học cấp THPT tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể gồm có: chuyên đề Tế bào học; Chuyên đề Hoá sinh học; Chuyên đề Vi sinh vật học; Chuyên đề Di truyền học; Chuyên đề Thực vật học - Sinh thái học thích nghi; Chuyên đề Sinh lý học thực vật; Chuyên đề Sinh học cơ thể động vật.

4. Tổ chức thực nghiệm.

a) Tổ chức thực nghiệm:

- Phạm vi, quy mô: tại một số trường THPT của tỉnh Phú Thọ. Cụ thể gồm: Trường THPT Chuyên Hùng Vương; THPT Việt Trì; Trường THPT Hùng Vương (thị xã Phú Thọ); Trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn).

- Thời gian: từ tháng 9/2017 - tháng 5/2018.

- Xây dựng các video clip dạy thí nghiệm thực hành môn Sinh học tại các trường THPT tham gia thực nghiệm và đưa lên trang Website của trường THPT Chuyên Hùng Vương.

b) Đánh giá kết quả tổ chức thực nghiệm.

 Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổ chức thực nghiệm (gồm kết quả đạt được, so sánh trước và sau thực nghiệm; tồn tại hạn chế và nguyên nhân).


Phương pháp
- Phương pháp kế thừa. Phương pháp chuyên gia.
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài. - Báo cáo điều tra khảo sát và bộ phiếu khảo sát. 03 Báo cáo chuyên đề. - Hồ sơ và kết quả can thiệp điều trị bệnh nhân bệnh thận mạn tính. Guideline: Theo dõi, quản lý và điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại tỉnh Phú Thọ. - 01-02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước.
Thời gian
24 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019).
Lượt xem: 35BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0