Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 22/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu đề tài:

2.1. Mục tiêu chung: Biên soạn bộ tài liệu ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ góp phần tạo được bộ tài liệu thống nhất chung trong hệ thống giáo dục tỉnh Phú Thọ, đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ của 03 môn học (Toán, Ngữ văn; Tiếng Anh) theo yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Tổ chức thực nghiệm và hoàn thiện tài liệu ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian thực hiện: 27 tháng (từ tháng 01/2023 đến tháng 3/2025).

4. Sản phẩm dự kiến của đề tài:

- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- 02 báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo Đánh giá thực trạng biên soạn, sử dụng tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2020 - 2022).

+ Báo cáo Đánh giá kết quả tổ chức thực nghiệm.

- Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gồm 03 tài liệu ôn thi (môn Toán; môn Ngữ văn; môn Tiếng Anh).

- Hồ sơ Mô hình triển khai thực nghiệm tài liệu ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại các trường THPT tham gia thực nghiệm.

- 12 video; 01 phóng sự; 02 bài báo.

 

Lượt xem: 81BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0