Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Chủ Nhật, 05/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiệm thu dự án KH&CN “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”


     Ngày 30/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” do Công ty Cổ phần tư vấn - xây dựng và phát triển công nghệ (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chủ trì thực hiện.

      Hươu sao là loài vật nuôi có phổ thích nghi rộng, được đánh giá là loài vật dễ nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Trong thời gian qua, người dân tỉnh Phú Thọ đã được tiếp cận, tìm hiểu về hươu sao thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tìm hiểu thực tế tại một số mô hình hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

      Tuy nhiên, chăn nuôi Hươu sao tại tỉnh Phú Thọ còn phát triển tự phát, manh mún tại một số hộ gia đình. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi còn hạn chế vì vậy, chăn nuôi hươu sao tại tỉnh chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh vốn có của nghề nuôi hươu sao. Các công nghệ sản xuất con giống, kiểm soát chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch cũng như xử lý chất thải chăn nuôi hầu như chưa được chú ý đến. Chưa có mô hình nuôi sinh sản và nuôi thương phẩm nào quy mô lớn.

      Từ những thực tế trên việc thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” nhằm tạo mô hình chăn nuôi hươu sao tạo con giống chất lượng, cải tạo đàn hươu trên địa bàn tỉnh góp phần làm đa dạng nguồn giống vật nuôi của tỉnh, cung cấp sản phẩm nhung hươu có chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề nuôi hươu sao. Bên cạnh đó sẽ phát triển thành mô hình điển hình, kiểu mẫu là nơi tham quan, học tập của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nuôi hươu sao trong và ngoài tỉnh.

      Thực hiện dự án với mục tiêu Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi hươu sao sinh sản và thương phẩm hướng an toàn sinh học nhằm chủ động nguồn cung cấp giống và từng bước chuyển giao, nhân rộng mô hình nuôi hươu sao cho người dân, góp phần phát triển đối tượng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: Dự án đã tiếp nhận chuyển giao và làm chủ 03 quy trình kỹ thuật chăn nuôi hươu sao và 2 Tiêu chuẩn cơ sở con giống; Xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao sinh sản: Quy mô 22 con bố mẹ (20 hươu cái, 2 hươu đực), tỷ lệ đẻ đạt > 95%, trọng lượng sơ sinh đạt > 3,5kg. Hươu con khỏe mạnh, không dị tật, tỷ lệ nuôi sống đạt > 95%; Xây dựng mô hình nuôi hươu sao thương phẩm: Quy mô 20 hươu đực (nuôi hươu lấy nhung), trọng lượng nhung đạt 0,5-0,7kg/lần cắt, sản lượng đạt 12 kg nhung/năm; Xây dựng Bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi hươu sao sinh sản và nuôi thương phẩm phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ; Tập huấn chuyên sâu cho 05 kỹ thuật viên và tập huấn cho 100 lượt người dân.

     Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện cơ quan chủ trì báo cáo kết quả thực hiện dự án, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đánh giá: Dự án triển khai đã đạt được mục tiêu, công việc và sản phẩm đề ra. Tuy nhiên, sản phẩm nghiệm thu và báo cáo tổng kết cần chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của thành viên hội đồng đảm bảo bố cục báo cáo khoa học, logic, làm rõ hơn hiệu quả kinh tế trong báo cáo tổng hợp và phương án xử lý tài sản hình thành từ dự án.

     Kết thúc hội nghị, các thành viên Hội đồng nhất trí nghiệm thu Dự án và đánh giá kết quả triển khai dự án xếp loại Đạt./.

Nguyễn Vượng

Lượt xem: 14BÀI VIẾT KHÁC
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 5/2/2024, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 15/02/2024
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 31/1, tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quang Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 30/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Ngày 29/01/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” do Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì. ThS. Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/01/2024, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghẹ cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/1, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống Lethocerus indicus (Lepeletier et Serville, 1775) thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 29/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0