Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 02/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần mềm truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ”


Ngày 31/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần mềm truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ” do Trường Đại học Lâm nghiệp chủ trì thực hiện. Ông Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Đỗ Xuân Hoàn - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Với mục tiêu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và phần mềm nhận biết, truy xuất thông tin góp phần phục vụ công tác quản lý tài nguyên thực vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dựa trên trí tuệ nhân tạo. Sau khi đề tài được phê duyệt, đơn vị chủ trì và nhóm thực hiện đề tài đã triển khai và hoàn thành được các mục tiêu, nội dung công việc đề ra: Đề tài đã điều tra, thu thập cơ sở dữ liệu 150 loài thực vật phổ biến, bản địa, có giá trị kinh tế và bảo tồn cao tại tỉnh Phú Thọ; Xây dựng được phần mềm thu thập đa nền tảng dữ liệu đa phương tiện về thực vật; Xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm nhận dạng và truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ dựa trên các kỹ thuật tiên tiến của trí tuệ nhân tạo; Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền và đề xuất phương án chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

Đơn vị chủ trì trình bày kết quả thực hiện đề tài tại Hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện cơ quan chủ trì báo cáo kết quả thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đánh giá: Đề tài đã xây dựng phần mềm nhận dạng tự động và truy xuất các thông tin với 160 loài thực vật tỉnh Phú Thọ trên nền tảng website và Android. Đề tài đã được triển khai đạt so với mục tiêu, yêu cầu về số lượng, chất lượng nội dung công việc và sản phẩm của Đề tài theo Hợp đồng đã ký kết giữa cơ quan quản lý và đơn vị chủ trì. Tuy nhiên, sản phẩm nghiệm thu và báo cáo tổng kết cần chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của thành viên hội đồng đảm bảo bố cục báo cáo khoa học, logic. Trong đó, tập trung đánh giá sâu hơn về các tiêu chí, cơ sở dữ liệu và các điều kiện nhận dạng; làm rõ hơn hiệu quả kinh tế và phương án xử lý tài sản hình thành từ đề tài.

Kết thúc hội nghị, các thành viên Hội đồng nhất trí nghiệm thu Đề tài và đánh giá kết quả triển khai đề tài xếp loại Đạt./.

Nguyễn Vượng

Lượt xem: 18BÀI VIẾT KHÁC
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 5/2/2024, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 15/02/2024
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 31/1, tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quang Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 30/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Ngày 29/01/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” do Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì. ThS. Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/01/2024, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghẹ cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/1, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống Lethocerus indicus (Lepeletier et Serville, 1775) thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 29/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0