Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 02/03/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiệm thu đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác giá trị văn hoá lịch sử của các ngôi nhà gỗ cổ tại làng cổ Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


Ngày 28/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác giá trị văn hoá lịch sử của các ngôi nhà gỗ cổ tại làng cổ Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”. Đề tài được triển khai từ năm 2018 do Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Việt Trì chủ trì thực hiện.

Theo Quyết định phê duyệt, mục tiêu của đề tài là điều tra, khảo sát thực trạng quản lý, khai thác sử dụng các ngôi nhà gỗ cổ; hiện trạng và những giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hoá của các ngôi nhà gỗ cổ tại làng cổ Hùng Lô; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá đồng thời xây dựng bộ tư liệu và thuyết minh về giá trị của các ngôi nhà gỗ cổ phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ.

Sau gần hai năm triển khai thực hiện, đề tài đã điều tra, khảo sát, đánh giá được giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của các ngôi nhà gỗ cổ tại làng cổ Hùng Lô. Các ngôi nhà gỗ cổ phần lớn được xây dựng trong giai đoạn cuối thời kỳ xã hội phong kiến Việt Nam (Triều đại Nhà Nguyễn)và trong quá trình xâm lược, đô hộ của thực dân Pháp (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), chủ nhân của các ngôi nhà này lúc bấy giờ hầu hết có chức sắc trong làng (Địa chủ, Chánh Tổng, Lý Trưởng, Phó lý, quản xã...) hoặc là những tiểu thương, trung nông giầu có.

Ngôi nhà gỗ cổ ở Hùng Lô thể hiện rõ nguyên tắc tổ chức “không gian sinh hoạt gia đình”. Từ cách sắp xếp không gian ở chính phụ, tổ chức sân vườn, cổng ngõ thể hiện sự quan tâm tới chức năng của ngôi nhà đối với đời sống của con người. Các ngôi nhà gỗ cổ ở Hùng Lô không chỉ là nơi cư trú mà còn có giá trị, chức năng kinh tế...ngoài gian thờ tự để ở, thì không gian khác dùng để chứa thóc, các sản phẩm nông nghiệp khác, phơi đồ, và là nơi để sản xuất những sản phẩm thủ công, nông nghiệp. Vườn được tận dụng tới tối đa để trồng cây ăn quả, trồng rau, trồng cây lâu năm và cây cảnh. Ngoài ra, ngôi nhà gỗ cổ ở Hùng Lô có giá trị phát triển du lịch, phục vụ các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm quan.

Tuy nhiên, những ngôi nhà gỗ cổ ở xã Hùng Lô đang đứng trước nguy cơ bị phá bỏ, phá vỡ cấu trúc không gian, kết cấu và giá trị vốn có của nó - dấu tích của một thời rực rỡ của “kẻ Xốm” sẽ bị lùi xa nếu không được bảo vệ. Do vậy, việc bảo tồn, gìn giữ và khai thác giá trị của các ngôi nhà gỗ cổ phục vụ cho phát triển du lịch là vấn đề cần thiết và cấp bách. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp thiết thực, trong đó tập trung vào các giải pháp chính như sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giá trị lịch sử, văn hóa của các ngôi nhà gỗ cổ tại xã Hùng Lô đến cấp quản lý, cộng đồng và khách du lịch, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác bảo tồn các ngôi nhà gỗ cổ ở Hùng Lô.

Thứ hai: Tạo lập cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa của các ngôi nhà gỗ cổ xã Hùng Lô phục vụ cho phát triển du lịch.

Thứ ba:Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử,văn hóa của các ngôi nhà gỗ cổ tại xã Hùng Lô.

Thứ tư: Tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ văn hóa, hướng dẫn viên, thuyết minh về các ngôi nhà gỗ cổ tại xã Hùng Lô nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các ngôi nhà gỗ cổ tại xã Hùng Lô.

Thứ năm: Xây dựng bộ tư liệu (hình ảnh, video, thuyết minh) về các ngôi nhà gỗ cổ phục vụ cho phát triển du lịch...làm công tác lưu trữ, bảo tồn những tư liệu về các ngôi nhà gỗ cổ.

Với những kết quả đạt được, đề tài sẽ tạo ra cơ sở lý luận và thực tiễn để các cấp quản lý ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hoá của các nhà gỗ cổ xã Hùng Lô phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh nhà. Trên cơ sở đó, đề tài đã được Hội đồng khoa học đánh giá cao và xếp loại kết quả đề tài nghiên cứu xuất sắc./.

Nguyễn Vượng

Lượt xem: 139BÀI VIẾT KHÁC
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ KH&CN; 65 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN; 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành KH&CN.

Ngày 04/04/2024
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”

Ngày 28/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” do UBND huyện Đoan Hùng chủ trì thực hiện. Đồng chí Chu Thị Bích Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì hội nghị.

Ngày 29/03/2024
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”

Sáng ngày 27/3/2024, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu cho sản phẩm bánh sắn”. Về phía Sở KH&CN có đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở và đại diện Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành; Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Ngô Quang Chính Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày 28/03/2024
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu, xây dựng Phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ”. Đề tài do Chi cục Thuế thị xã Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 27/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0