Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 27/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Ngày 23/11,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2023: “Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đề tài do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

ThS. Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Bùi Phúc Khánh - Chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, tính mới, tính cấp thiết và các kết quả chính của đề tài. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã tiến hành khảo sát, đánh giá được thực trạng sinh trưởng, phát triển và công tác quản lý, chăm sóc, bảo tồn của 62 cây và cụm cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (mục tiêu đề tài là 51 cây, cụm cây). Từ đó đã xác lập được bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng tập đoàn các cây cổ thụ với các nội dung cơ bản: Sinh trưởng, phát triển, quản lý, chăm sóc, bảo tồn. Đồng thời, đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và ban hành được bản quy ước trong cộng đồng dân cư chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây cổ thụ, với ý nghĩa xã hội hóa công việc này một cách bền vững. Đề tài đã nghiên cứu đưa ra được 4 nhóm giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh gồm: Nhóm giải pháp về truyền thông; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về tổ chức quản lý; nhóm giải pháp về khoa học và công nghệ. Với 4 nhóm giải pháp nhóm thực hiện đề tài đưa ra rất cụ thể, có tính khoa học, thực tiễn, sát với điều kiện hiện tại của tỉnh và có thể triển khai áp dụng được nhằm giúp cho chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan quản lý, chăm sóc và bảo vệ các cây cổ thụ có giá trị được hiệu quả hơn, bền vững hơn. Bên cạnh đó, đề tài đã thử nghiệm được một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh về sâu hại, bệnh hại, mối hại và dây leo ký sinh. Đặc biệt, đã triển khai thành công mô hình thử nghiệm chăm sóc, kéo dài tuổi thọ cây Táu bạc cổ tại đền Thiên cổ miếu ở xã Trưng Vương, TP. Việt Trì bằng các biện pháp tổng hợp, kết quả đã “cứu” được cây Táu cổ, là một trong những cây cổ thụ lâu năm nhất được phát hiện tại Việt Nam cho tới nay thoát khỏi nguy cơ bị chết, hiện nay cây Táu bạc đã hồi phục và phát triển tốt. Ngoài ra, đề tài đã biên soạn, xây dựng, in ấn, phát hành được: 1 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ, chăm sóc cây cổ thụ; 1 bộ ảnh nghệ thuật “Một số cây cổ thụ tiêu biểu trên quê hương Đất Tổ”; 1 phóng sự video “Du xuân thăm các cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đây là những tài liệu rất bổ ích cho công tác bảo vệ chăm sóc cây cổ thụ và góp phần hướng tới một loại hình du lịch mới: Du lịch về miền cây di sản vùng Đất Tổ.

TS. Bùi Phúc Khánh - Chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, lần đầu tiên đề tài được thực hiện tại tỉnh Phú Thọ trên một đối tượng cây rất đặc biệt, các nội dung thực hiện khó, mới và nhạy cảm trong khi nguồn kinh phí, nhân lực thực hiện đề tài hạn chế. Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài đã “dũng cảm” lựa chọn và thực hiện đề tài, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành đầy đủ các nội dung đề ra, trong đó có một số nội dung vượt số lượng và tiến độ; trong quá trình thực hiện, chủ nhiệm đề tài và các thành viên đã có nhiều sáng tạo, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc vận động nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng nơi có cây cổ thụ; kết hợp tranh thủ tốt trí lực của các chuyên gia đầu ngành ở trong tỉnh và trung ương tham gia đóng góp cho nhiều nội dung của đề tài.

Kết luận tại hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài xếp loại Đạt./.

Ngọc Lan

Lượt xem: 33BÀI VIẾT KHÁC
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH - TLĐ ngày 08/4/2024 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống

Ngày 22/04/2024
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030
Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 19/4, tại Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh chủ trì thực hiện.

Ngày 21/04/2024
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch  và vệ sinh môi trường năm 2024"
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024"

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và Nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Ngày 19/04/2024
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"

Năm 2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc theo đề xuất của Buhtan – một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường và chất lượng sống của người dân, nhằm nhấn mạnh vai trò của hạnh phúc và sự hài lòng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo đói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh phúc và quyền con người trong quá trình hoạch định chính sách của mỗi quốc gia.

Ngày 16/04/2024
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0