Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 27/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Ngày 23/11,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2023: “Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đề tài do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

ThS. Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Bùi Phúc Khánh - Chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, tính mới, tính cấp thiết và các kết quả chính của đề tài. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã tiến hành khảo sát, đánh giá được thực trạng sinh trưởng, phát triển và công tác quản lý, chăm sóc, bảo tồn của 62 cây và cụm cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (mục tiêu đề tài là 51 cây, cụm cây). Từ đó đã xác lập được bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng tập đoàn các cây cổ thụ với các nội dung cơ bản: Sinh trưởng, phát triển, quản lý, chăm sóc, bảo tồn. Đồng thời, đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và ban hành được bản quy ước trong cộng đồng dân cư chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây cổ thụ, với ý nghĩa xã hội hóa công việc này một cách bền vững. Đề tài đã nghiên cứu đưa ra được 4 nhóm giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh gồm: Nhóm giải pháp về truyền thông; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về tổ chức quản lý; nhóm giải pháp về khoa học và công nghệ. Với 4 nhóm giải pháp nhóm thực hiện đề tài đưa ra rất cụ thể, có tính khoa học, thực tiễn, sát với điều kiện hiện tại của tỉnh và có thể triển khai áp dụng được nhằm giúp cho chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan quản lý, chăm sóc và bảo vệ các cây cổ thụ có giá trị được hiệu quả hơn, bền vững hơn. Bên cạnh đó, đề tài đã thử nghiệm được một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh về sâu hại, bệnh hại, mối hại và dây leo ký sinh. Đặc biệt, đã triển khai thành công mô hình thử nghiệm chăm sóc, kéo dài tuổi thọ cây Táu bạc cổ tại đền Thiên cổ miếu ở xã Trưng Vương, TP. Việt Trì bằng các biện pháp tổng hợp, kết quả đã “cứu” được cây Táu cổ, là một trong những cây cổ thụ lâu năm nhất được phát hiện tại Việt Nam cho tới nay thoát khỏi nguy cơ bị chết, hiện nay cây Táu bạc đã hồi phục và phát triển tốt. Ngoài ra, đề tài đã biên soạn, xây dựng, in ấn, phát hành được: 1 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ, chăm sóc cây cổ thụ; 1 bộ ảnh nghệ thuật “Một số cây cổ thụ tiêu biểu trên quê hương Đất Tổ”; 1 phóng sự video “Du xuân thăm các cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đây là những tài liệu rất bổ ích cho công tác bảo vệ chăm sóc cây cổ thụ và góp phần hướng tới một loại hình du lịch mới: Du lịch về miền cây di sản vùng Đất Tổ.

TS. Bùi Phúc Khánh - Chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, lần đầu tiên đề tài được thực hiện tại tỉnh Phú Thọ trên một đối tượng cây rất đặc biệt, các nội dung thực hiện khó, mới và nhạy cảm trong khi nguồn kinh phí, nhân lực thực hiện đề tài hạn chế. Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài đã “dũng cảm” lựa chọn và thực hiện đề tài, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành đầy đủ các nội dung đề ra, trong đó có một số nội dung vượt số lượng và tiến độ; trong quá trình thực hiện, chủ nhiệm đề tài và các thành viên đã có nhiều sáng tạo, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc vận động nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng nơi có cây cổ thụ; kết hợp tranh thủ tốt trí lực của các chuyên gia đầu ngành ở trong tỉnh và trung ương tham gia đóng góp cho nhiều nội dung của đề tài.

Kết luận tại hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài xếp loại Đạt./.

Ngọc Lan

Lượt xem: 25BÀI VIẾT KHÁC
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 5/2/2024, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 15/02/2024
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 31/1, tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quang Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 30/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Ngày 29/01/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” do Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì. ThS. Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/01/2024, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghẹ cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/1, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống Lethocerus indicus (Lepeletier et Serville, 1775) thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 29/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0