Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 09/10/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”


Cơ sở dữ liệu (CSDL) được ví như “trái tim” của chuyển đổi số. Việc tạo lập, kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam trên cả 3 trụ cột chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

CDS.jpg Kho dữ liệu và Cổng chuyển đổi số của tỉnh đang được tích cực triển khai xây dựng

Xây dựng, vận hành các CSDL

Trong thời gian qua, việc xây dựng, vận hành các CSDL tạo nền tảng cho chuyển đổi số được tỉnh Phú Thọ quan tâm chỉ đạo, triển khai tập trung, thống nhất trong toàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3205/KH-UBND về việc xây dựng CSDL số tỉnh Phú Thọ nhằm chỉ đạo tập trung, thống nhất xây dựng các CSDL theo định hướng của Chính phủ và thực tế phát triển tại địa phương đảm bảo đồng bộ, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo hoàn thành các CSDL quốc gia quan trọng tạo nền tảng để phát triển chuyển đổi số theo yêu cầu của Chính phủ, phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, khai thác tối đa hiệu quả thông tin mang lại qua việc chia sẻ, cộng tác cùng người dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Đến nay, Kho dữ liệu và Cổng chuyển đổi số của tỉnh đang được triển khai xây dựng. Các CSDL chuyên ngành được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai theo chỉ đạo của các bộ, ngành. Trong đó, CSDL về dân cư, 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước công dân; cấp 820.653 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 773.675 tài khoản. CSDL địa chính đã triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính 129/225 xã, thị trấn của 13 huyện, thành, thị, với diện tích 232.823,71ha. CSDL hộ tịch, toàn tỉnh đã nhập liệu 679.978 hồ sơ dữ liệu hộ tịch trên nền CSDL Quốc gia về dân cư, đạt 50,6%. CSDL Y tế, 100% cơ sở bán thuốc kết nối liên thông kê đơn thuốc điện tử với phần mềm Quản lý Dược Quốc gia; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 98%. CSDL Giáo dục, đã triển khai đồng bộ phần mềm quản lý trường học, ứng dụng nền tảng học trực tuyến để phục vụ công tác dạy và học.

CDS1.jpg Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn quy trình giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai cho người dân

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai đồng bộ, thống nhất hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước của tỉnh. Đến nay, 100% hồ sơ được đồng bộ kết nối liên thông với CSDL quốc gia về cán bộ công chức, viên chức. Từng bước triển khai nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, trong đó đã cấp 142.000 tem, 20.000 nhãn truy xuất nguồn gốc nông sản và kích hoạt 8.469 tem kiểm định cho các đơn vị tham gia.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước của tỉnh đến cấp huyện, xã. Tính đến tháng 7/2023, hệ thống cung cấp 1.988 TTHC.  Thực hiện kết nối liên thông 1.116 TTHC của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 69,86%.

Các nền tảng này vận hành tốt, giúp cho việc quản lý, điều hành của các cấp, ngành được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm. Đồng thời giúp thay đổi phương thức, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trên môi trường số và đặc biệt, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ an sinh xã hội một cách thuận lợi, hiệu quả nhất.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã và đang tích cực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số trên tinh thần “toàn dân, toàn diện”, ưu tiên sử dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ “make in Việt Nam” để từ đó tạo ra giá trị thiết thực trong từng ngành, từng lĩnh vực của cuộc sống. Đối với tỉnh Phú Thọ, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” được tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Ngày từ tháng 8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông điệp, chủ đề, bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường số và tuyên truyền cổ động trực quan. Tổ chức phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đồng loạt thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Các hoạt động chính diễn ra trên địa bàn tỉnh bao gồm: Phát động chiến dịch “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến”. Hỗ trợ người dân thực hiện lập tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến. Mỗi huyện triển khai ít nhất 1 mô hình điểm qua hình thức chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với bộ phận một cửa. Triển khai các mô hình chợ, tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt; khuyến khích các doanh nghiệp, siêu thị, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở kinh doanh tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá, kích cầu mua sắm trực tuyến. Phát động Tháng cao điểm mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử; thanh toán trực tuyến chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội, các dịch vụ: học phí, viện phí, phí dịch vụ viễn thông, điện, nước, rác thải...

Đồng thời, huy động các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp số tham gia vào hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số. Trong đó, tập trung triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp; tăng cường quản lý thông tin thuê bao, kết nối thông tin thuê bao với CSDL Quốc gia về dân cư; thực hiện nghiêm việc xử lý SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định, phục vụ công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử.

“Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 hằng năm nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia; Nghị Quyết số 55-NQ/TU ngày 13/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về Đề án phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025, hướng đến 2030. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của chuyển đổi số; huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh” - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy cho biết.

Theo phutho.gov.vn

Lượt xem: 24BÀI VIẾT KHÁC
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ KH&CN; 65 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN; 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành KH&CN.

Ngày 04/04/2024
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”

Ngày 28/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” do UBND huyện Đoan Hùng chủ trì thực hiện. Đồng chí Chu Thị Bích Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì hội nghị.

Ngày 29/03/2024
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”

Sáng ngày 27/3/2024, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu cho sản phẩm bánh sắn”. Về phía Sở KH&CN có đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở và đại diện Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành; Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Ngô Quang Chính Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày 28/03/2024
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu, xây dựng Phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ”. Đề tài do Chi cục Thuế thị xã Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 27/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0