Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nâng cấp, chuyển giao phần mềm quản lý và số hóa cơ sở dữ liệu trong sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ
Chủ nhiệm
Nguyễn Đình Lê Trung
Lĩnh vực
Lĩnh vực phát triển CNTT – Truyền thông
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nâng cấp, chuyển giao, ứng dụng phần mềm quản lý và số hoá CSDL trong sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cho 13 Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng quy trình quản lý, sử dụng phần mềm.

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ có đủ năng lực quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý và số hoá CSDL trong sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng và giới thiệu phần mềm quản lý, số hoá CSDL trong sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

a) Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng

b) Giới thiệu phần mềm quản lý và số hoá CSDL trong sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức: tổ chức hội thảo.

- Đối tượng: 12 Đài cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: 6/2017.

- Nội dung: giới thiệu các chức năng và hiệu quả của phần mềm.

2. Nghiên cứu nâng cấp, phát triển phần mềm quản lý và số hoá CSDL trong sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Chuẩn hóa quy trình quản lý CSDL các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện.

- Thực hiện nâng cấp, chỉnh sửa, bổ sung các module của phần mềm cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác sản xuất - lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình của các Đài huyện tham gia sử dụng phần mềm.

- Cài đặt phần mềm trên máy chủ tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN (Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ).

3. Xây dựng tài liệu hướng sử dụng; quy trình quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm và chuyển giao, tập huấn.

a) Xây dựng tài liệu hướng sử dụng và quy trình quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm.

b) Thực hiện chuyển giao phần mềm đã nâng cấp cho 13 đài huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

c) Tập huấn cho cán bộ quản lý và sử dụng phần mềm.

- Số lượng: 14 lớp .

4. Vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh, hoàn thiện phần mềm.

a) Vận hành thử nghiệm phần mềm.

- Triển khai thử nghiệm phần mềm tại 13 Đài huyện :

+ Thực hiện số hoá các chương trình phát thanh và truyền hình.

+ Vận hành (cập nhật) các chức năng của phần mềm.

- Thực hiện theo dõi việc thử nghiệm phần mềm tại 13 Đài huyện.

b) Đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh, hoàn thiện phần mềm.

- Tổ chức 01 hội thảo để đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm phần mềm (gồm kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân).

- Hiệu chỉnh, hoàn thiện phần mềm.


Phương pháp
kế thừa, chọn lọc
Kết quả dự kiến
- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát. - Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê. - Báo cáo đánh giá thực trạng. - Báo cáo đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm phần mềm. - Bộ CSDL (13 bộ) các chương trình phát thanh và truyền hình của các đài huyện đã được số hoá và cập nhật. - Phần mềm quản lý và số hoá CSDL trong sản xuất – lưu trữ - phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được nâng cấp và phát triển. - Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Quy trình quản lý, sử dụng phần mềm. - Tập huấn cán bộ quản lý, sử dụng phần mềm. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Khi kết thúc dự án, có bàn giao thiết bị, tài sản cho đơn vị thực hiện dự án để tiếp tục quản lý mô hình đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế; kết quả thực hiện dự án được tổng kết, đánh giá bởi các chuyên gia, các nhà quản lý, chỉ đạo sản xuất.
Thời gian
18 tháng (tháng 5/2017 đến tháng 11/2018).
Lượt xem: 12BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0