Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 11/07/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX: Bám sát tình hình thực tiễn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trung hạn và dài hạn


Chiều ngày 10/7/2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc Kỳ họp thứ Tám. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu bế mạc Kỳ họp

 Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

 Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

 Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Đồng thời, xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND, UBND, báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng theo chương trình kỳ họp. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua các Nghị quyết với sự đồng thuận cao tại Kỳ họp đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương; có tác động đến nhiều mặt tích cực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận, đề cao trách nhiệm trong hoạt động chất vấn, giải trình và tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại hội trường đã tạo không khí làm việc sôi nổi, thu hút sự quan tâm, theo dõi của Nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh, góp phần gắn kết hoạt động của HĐND với cử tri, sự giám sát của cử tri đối với đại biểu do mình bầu ra, đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Dự báo trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường tác động không nhỏ tới nền kinh tế của đất nước và của tỉnh. Chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và của cả nhiệm kỳ, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm rất cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của tập thể Tỉnh ủy, HĐND, UBND và từng sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân.

Tôi đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, nỗ lực cao nhất để khắc phục khó khăn, tranh thủ, tận dụng cơ hội, thời cơ, huy động mọi nguồn lực; có giải pháp đồng bộ, có kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và của cả nhiệm kỳ. Bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trung hạn và dài hạn, đặc biệt cần lưu ý làm tốt công tác chuẩn bị cho giai đoạn 2025 - 2030. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; triển khai cụ thể hóa quy hoạch thành phố Việt Trì, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, sản phẩm truyền thống chủ yếu; huy động nguồn lực phát triển sản phẩm có lợi thế, có sức cạnh tranh và giá trị tăng cao. Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc,... Thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu, trọng tâm là các công trình thủy lợi, hồ chứa, nước sạch nông thôn. Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn công tác bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Thứ hai, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút đầu tư; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân. Đẩy nhanh tiến độ 10 dự án trọng điểm, xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài. Đặc biệt ngày 1/8/2024, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực, vì vậy, các ngành và huyện, thành, thị cần rà soát lại các dự án trên địa bàn để có phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn liên quan, tránh trục lợi chính sách.

Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thu hút các dự án sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao, khả năng nộp ngân sách và thân thiện với môi trường. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu, cụm công nghiệp tạo nhiều mặt bằng sạch thu hút đầu tư; rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không hiệu quả để điều chỉnh chủ trương, thu hồi, chấm dứt thực hiện dự án. Quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đẩy mạnh xử lý tài sản công, các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập để sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; tránh lãng phí, thất thoát.

Thứ ba, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, hoàn thuế theo đúng quy định; điều hành linh hoạt ngân sách đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; chống thất thu thuế, quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế. Thực hiện hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi tiêu ngân sách; phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024. Triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp. Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Kiểm soát lạm phát; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhất là các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu, bảo đảm bình ổn giá cả thị trường.

Thứ tư, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa; phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại học; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. Phát triển các chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu học tập của người dân. Quan tâm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, y tế học đường. Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, quan tâm tới chương trình mục tiêu về văn hóa giai đoạn 2025 - 2020 để làm tiền đề, có nguồn lực phát triển văn hoá của tỉnh.

Đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương để hình thành các động lực tăng trưởng du lịch, phát triển các sản phẩm, chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương. Duy trì phát triển thể dục, thể thao quần chúng; phát triển thể thao thành tích cao. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực y tế dự phòng; chủ động thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra. Phát triển y tế ngoài công lập, tăng cường phối hợp công - tư trong cung ứng dịch vụ y tế. Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình, các hoạt động báo chí, xuất bản. Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức các sàn giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thứ năm, làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; sớm ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Tập trung chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2024 đảm bảo tuyệt đối an toàn, thiết thực, phù hợp, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo mật thông tin; nâng cao vai trò của người đứng đầu và đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chặt chẽ và bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên đi đôi với bảo vệ môi trường.

Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, dân tộc, tôn giáo. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng...; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ; thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

 Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2024. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể Nhân dân của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, tham mưu, giúp việc và thông tin tuyên truyền phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Ngay sau Kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã đặt ra. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; đồng thời, tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp đến cử tri và Nhân dân được biết để theo dõi, giám sát và thực hiện.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo phutho.gov.vn

Lượt xem: 163BÀI VIẾT KHÁC
Chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển
Chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển

Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số Quốc gia, Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngày 11/07/2024
Đào tạo nguồn nhân lực: Bước chuẩn bị cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn
Đào tạo nguồn nhân lực: Bước chuẩn bị cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội và các yếu tố cần thiết để phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn. Để nắm bắt và hiện thực hoá được cơ hội phát triển ngành công nghiệp này, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực; đồng bộ hạ tầng điện, nước, giao thông, cáp quang, công nghệ thông tin; chú trọng phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn.

Ngày 04/07/2024
Kiểm tra tiến độ dự án KH&CN cấp tỉnh:  “Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”
Kiểm tra tiến độ dự án KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Ngày 24/6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đồng chí Khổng Danh Đạt - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn kiểm tra, đại diện phòng Quản lý KH, Quỹ Phát triển KH&CN.

Ngày 25/06/2024
Sửa đổi Luật Khoa học và công nghệ bám sát thực tiễn
Sửa đổi Luật Khoa học và công nghệ bám sát thực tiễn

Ngày 21/6/2024, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ nhất. Cùng dự có đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ngày 24/06/2024
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ năm 2024
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ năm 2024

Ngày 19/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã chủ trì phiên họp Hội đồng KH&CN tỉnh để đánh giá kết quả của Hội đồng KH&CN tỉnh và hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2025.

Ngày 21/06/2024
Hội thảo khoa học năm 2024 'Khoa học và công nghệ- Rèn trò giỏi, luyện thầy tài'
Hội thảo khoa học năm 2024 'Khoa học và công nghệ- Rèn trò giỏi, luyện thầy tài'

Ngày 18/6, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã tổ chức hội thảo khoa học năm 2024 với chủ đề 'Khoa học và công nghệ- Rèn trò giỏi, luyện thầy tài'.

Ngày 18/06/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0