Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 12/01/2017
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Kinh tế Phú Thọ: Bước tiến sau 20 năm tái lập tỉnh


Năm 1997, tỉnh Phú Thọ được tái lập. Trở về với tên gọi của mình, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Phú Thọ phấn khởi bắt tay vào công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nền kinh tế của tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn và giành được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành tựu chung của cả nước.

 

 

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh

1- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2016 đạt 32.909 tỉ đồng, tăng hơn 14 lần so với năm 1997.

2. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2016 đạt 4.396 tỉ đồng, gấp gần 20 lần so với năm 1997.

3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2016 đạt 21.091 tỉ đồng, gấp 42 lần so với năm 1997.

4- Giá trị tăng thêm trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt 12.981 tỉ đồng, gấp 4,7 lần năm 1997.

5. Giá trị tăng thêm trong lĩnh vực dịch vụ đạt 11.242 tỉ đồng, gấp 6,8 lần so với năm 1997.

6 - Cơ cấu kinh tế:

+ Nông, lâm, thuỷ sản từ 33% (năm 1997) xuống còn 24% (năm 2016).

+ Công nghiệp, xây dựng từ 33% (năm 1997) tăng lên 39,65% (năm 2016)

+ Các ngành dịch vụ  từ 34% (năm 1997) lên 36,2% (năm 2016)

7- Sản lượng lương thực đạt 461,3 nghìn tấn, gấp 1,7 lần so với năm 1997. 

8- Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 1.099 triệu USD, tăng gấp 23 lần so với năm 1997.

9- Tổng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp FDI năm 2016 đạt 1,2 tỉ USD, gấp 12,6 lần so với năm 1997.

Nhìn lại buổi đầu tái lập và xây dựng quê hương với vô vàn khó khăn, thách thức. Nền kinh tế thuần nông, cơ sở hạ tầng hết sức thấp kém. Nguồn tài chính hạn hẹp và mất cân đối, đầu tư cho phát triển hạn chế, chưa cótích luỹ từ nội bộ nền kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt thấp so với bình quân chung của cả nước. Mặt khác, bước vào kiến thiết xây dựng quê hương cũng là lúc tỉnh thực hiện công cuộc đổi mới với bao ngỡ ngàng, do yêu cầu của cơ chế kinh tế thị trường, sự cản trở của lối tư duy cũ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình xây dựng quê hương.

 

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, bền bỉ phấn đấu, năng động, sáng tạo vượt lên hoàn cảnh, thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

So với ngày đầu tái lập, nền kinh tế nhiều thành phần đang phát triển đúng hướng với tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân đạt gần 9%/năm. Cơ chế chính sách về huy động nguồn lực và thu hút đầu tư được tạo lập và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế hằng năm cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, đưa Phú Thọ ra khỏi tình trạng tỉnh nghèo vào năm 2014 và trở thành tỉnh dẫn đầu các tỉnh vùng Tây Bắc về quy mô nền kinh tế, giá trị xuất khẩu cũng như thu nhập bình quân đầu người.

 

 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, từ một tỉnh thuần nông với nền sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tập quán canh tác lạc hậu; diện tích, năng suất và sản lượng thấp, đến nay, ngành nông nghiệp của tỉnh đã phát triển tương đối toàn diện với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế của địa phương. Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cả về chiều rộng và chiều sâu. Nổi bật là việc cấp, các ngành đã tập trung thực hiện các chính sách ưu tiên đầu tư chiều sâu và các giải pháp thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Khuyến khích, hướng dẫn người dân thay đổi tư duy sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn với thị trường. Quá trình chuyển dịch cơ cấu, đã lồng ghép được các chương trình, tạo nguồn lực phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương. Đã hình thành các vùng sản xuất trọng điểm, tập trung như sản xuất lương thực, phát triển cây chè, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi bò thịt, lợn thịt chất lượng cao, phát triển thuỷ sản, trồng rừng sản xuất, tạo thêm nguồn hàng hóa, tăng nhanh giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Từ năm 2011 đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành là trên 5%/năm; sản lượng lương thực đạt trên 460 nghìn tấn, tăng khoảng 1,7 lần so với những năm đầu tái lập. Bộ mặt đô thị, nông thôn thay đổi nhanh chóng, khang trang và sạch đẹp với1 huyện, 85 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trong những năm qua, song song với việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động, kinh doanh.

 

Đặc biệt, nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển công nghiệp và dịch vụ công nghiệp, ngay sau khi tái lập, Phú Thọ đã chỉ đạo và thông qua chương trình kế hoạch cụ thể để xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung. Từ chỗ chỉ có một khu công nghiệp là Khu công nghiệp Thụy Vân, thì đến nay, qua 20 năm xây dựng và phát triển, trên địa bàn tỉnh đã có 7 khu công nghiệp, 25 cụm công nghiệp. Sự hình thành và phát triển của các khu, cụm công nghiệp đã mang lại những kết quả khả quan trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao mức tăng trưởng GRDP, giá trị xuất khẩu, số thu ngân sách và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Theo số liệu của ngành chức năng, đến nay, tại các khu, cụm công nghiệp trọng điểm đã thu hút được hàng trăm dự án đầu tư thứ cấp với dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, có sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Cùng với đó, các loại hình dịch vụ, cung cấp đầu vào cho các doanh nghiệp cũng phát triển song hành đã hợp thành chuỗi sản xuất, dịch vụ có sự hợp tác, góp phần hỗ trợ thúc đẩy nhau cùng phát triển và tạo ra giá trị gia tăng kép cho kinh tế địa phương. Sau 20 năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đã tăng hơn 14 lần so với thời điểm tái lập, đưa Phú Thọ vươn lên vị trí thứ 14 trong tổng số 28 tỉnh khu vực phía Bắc về sản xuất công nghiệp.

 

 

Các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch cũng phát triển khá mạnh với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế. Trình độ công nghệ, chất lượng dịch vụ, hạ tầng thương mại từng bước phát triển theo hướng hiệu quả, chuyên nghiệp. Một số trung tâm thương mại, siêu thị như Vincom, BigC,… được đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động, phục vụ nhu cầu giao thương của nhân dân. Hoạt động xuất, nhập khẩu diễn ra sôi động, từng bước mở rộng thị trường. Hoạt động du lịch có bước phát triển khá, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư. Đã đưa vào khai thác một số dự án du lịch thế mạnh tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Đến năm 2016, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.099 triệu USD. Doanh thu từ lĩnh vực du lịch đạt trên 2.011 tỷ đồng.

 

Sau 20 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nghèo, Phú Thọ đã vươn lên và phát triển một cách năng động. Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực kinh tế không chỉ là niềm tự hào, niềm vinh dự của chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ mà đây cũng chính là đòn bẩy để kinh tế Phú Thọ tiếp tục vươn lên, hòa mình vào sự phát triển chung của đất nước.

 

Lượt xem: 4BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0