Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Khảo nghiệm tập đoàn lúa thảo dược tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty CP Giống – VTNN công nghệ cao Việt Nam
Chủ nhiệm
Phạm Thị Hiền
Lĩnh vực
Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
Mục tiêu

              - Mục tiêu chung: Khảo nghiệm xác định một số giống lúa thảo dược để bổ sung giống lúa mới vào cơ cấu cây trồng tỉnh Phú Thọ, nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Khảo nghiệm xác định và đề xuất được 1 - 2 giống lúa thảo dược mới, có năng suất, chất lượng gạo khá, có các thành phần dinh dưỡng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Phú Thọ để đưa vào cơ cấu cây trồng tỉnh Phú Thọ.

+ Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt đối với các giống lúa đã chọn.

+ Xây dựng mô hình trồng trọt đối với các giống lúa đã được lựa chọn.

          + Tổ chức hội thảo, tập huấn cho 300 lượt hộ nông dân được kỹ thuật trồng trọt các giống lúa đã lựa chọn.


Phương pháp
- pp kế thừa, chuyên gia, chọn giống, bố trí thí nghiệm, khảo nghiệm, xây dựng mô hình thực nghiệm, phân tích hàm lượng trong chất gạo, xử lý số liệu, hội nghị, hội thảo, tập huấn
Kết quả dự kiến
Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài. Danh sách các giống lựa chọn đưa vào khảo nghiệm. Đề xuất được 01 – 02 giống lúa thảo dược có chất lượng và năng suất trên 5 tân/ha để đưa vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh. Mô hình trồng trọt: quy mô 06 ha cho 02 giống tại 03 vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh. Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt đối với giống lúa đề xuất được thông qua hội đồng chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 01 bài báo trên tạp chí trong nước. 300 lượt hộ nông dân được tham gia hội nghị đầu bờ, tập huấn kỹ thuật trồng trọt 02 loài lúa thảo dược được chọn.
Thời gian
36 tháng (từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018).
Lượt xem: 40BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0