Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 29/10/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội thảo khoa học và công nghệ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X tại tỉnh Phú Thọ


    Trong 2 ngày 27, 28/10 tại thành phố Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X.

    Tham dự Hội thảo, về phía Bộ KH&CN có các đồng chí: Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN; Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương. Về phía UBND tỉnh Phú Thọ có đồng chí Hồ Đại Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện Sở KH&CN các tỉnh: Vĩnh Phúc, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ và một số tỉnh lân cận.

Toàn cảnh hội thảo

     Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH&CN của các tỉnh giai đoạn 2018-2019. Qua báo cáo tại Hội thảo được biết, trong thời gian qua ngành KH&CN đã được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của KH&CN đối với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vì vậy hoạt động KH&CN đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể:

    Các Sở KH&CN tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN, nhiều địa phương đã ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khuyến khích phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... Cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đã có những đổi mới, từng bước khắc phục được tính hành chính, dàn trải. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực KH&CN đã được tăng cường, các Sở KH&CN đã được xắp xếp, kiện toàn tổ chức lại bộ máy theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện được quan tâm về kinh phí hoạt động. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ thanh tra được tăng cường và cơ bản đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo

    Hoạt động khoa học và công nghệ đã gắn với sản xuất và đời sống, gắn với quy hoạch, kế hoạch, gắn với dân và doanh nghiệp, hình thành các mô hình liên kết 4 nhà, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ KH&CN bám sát vào mục tiêu phát triển KT-XH của các địa phương, các kết quả nghiên cứu, chuyển giao, phổ biến ứng dụng đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tạo bước đột phá về năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi, giải quyết những vấn đề về bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong các ngành công nghiệp, số lượng các kết quả nghiên cứu, các tiên bộ kỹ thuật được chuyển giao cho khu vực nông thôn miền núi tăng lên đáng kể, đem lại hiệu quả kinh tế cho khu vực NTMN. Các sản phẩm chủ lực của vùng, địa phương được quan tâm nhiều hơn, tập trung đến việc xây dựng nhãn hiệu, phát triển sản xuất, đầu tư, khai thác và phát triển sản phẩm đặc thù có lợi thế, nhiều sản phẩm địa phương đã đem lại giá trị kinh tế cao cho khu vực nông thôn của các tỉnh trong vùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu tại Hội thảo

    Hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế về hoạt động sở hữu trí tuệ thường xuyên được chú trọng, nhận thức của người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa của thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm được nâng lên đáng kể. Các sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý ngày càng, tăng đem lại hiệu quả rõ rệt cho địa phương. Hợp tác KH&CN giữa Sở KH&CN các tỉnh với các Trường đại học, cao đẳng, các viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học trên địa bàn ở mỗi tỉnh được quan tâm, hình thành được nhiều nghiên cứu có giá trị thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; chuyển giao được nhiều kết quả có ý nghĩa vào thực tiễn sản xuất và đời sống, hoạt động hợp tác về hoạt động KH&CN được tăng cường tạo mối liên kết 4 nhà trong KH&CN.

    Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN trong thời gian qua vẫn còn có nhiều khó khăn, tồn tại, cụ thể như: Kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN chưa được quan tâm đúng mức tỷ lệ chi cho cac dự án đầu tư tiềm lực KH&CN còn thấp. Việc thực hiện cắt giảm chi tiêu, bố trí kinh phí chi định mức biên chế của các đơn vị sự nghiệp (các Trung tâm thuộc Sở, Quỹ phát triển KH&CN, hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh) trong nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN đã gây khó khăn trong việc cân đối nguồn kinh phí chi thực hiện các hoạt động KH&CN. Việc huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn hạn chế. Thị trường công nghệ phát triển chậm, chưa xây dựng được trung tâm giao dịch, sàn giao dịch công nghệ; việc đánh giá trình độ công nghệ, tốc độ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai đồng bộ; hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa đa dạng, còn nhiều hạn chế. Số doanh nghiệp KH&CN được thành lập mới còn ít, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, việc thành lập quỹ phát triển KH&CN trong các doanh nghiệp còn chậm. Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ con thiếu những đề tài dự án có hàm lượng khoa học cao, có tác động mang tính chiến lược, liên vùng, có tính chất đột phá, nổi trội. Hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống còn chậm, hiệu quả chưa cao. Hoạt động KH&CN ở cấp huyện chưa thực sự hiệu quả, việc bố trí kinh phí cho hoạt động KH&CN cấp huyện tại địa phương chưa được quan tâm đúng mức, các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, quản lý công nghệ, SHTT... ở cấp huyện triển khai chưa đồng bộ. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, các hoạt động KH&CN chưa sâu rộng, còn mang tính hình thức. Hoạt động dịch vụ KH&CN của các đơn vị sự nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về lĩnh vực hoạt động cũng như doanh thu từ dịch vụ, chưa khẳng định được vai trò trong hoạt động dịch vụ KH&CN.

   Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong thực tế triển khai các hoạt động KH&CN trong vùng, đề xuất được các giải pháp tháo gỡ khó khăn, những vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động KH&CN ở các địa phương trong vùng, thông qua đó thống nhất hành động để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động KH&CN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương cũng như của cả vùng.

     Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu dự Hội thảo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND các tỉnh trong vùng với Bộ KH&CN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động KH&CN ở từng địa phương trong thời gian qua. Đồng thời Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và biểu dương những kết quả hoạt động KH&CN của các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã đạt được trong thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng KH&CN đã khẳng định được vai trò, vị trí với những đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương cũng như toàn vùng và cả nước.

Các lãnh đạo thăm gian hàng trưng bày của tỉnh Phú Thọ

 

     Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học, các Sở KH&CN trong vùng đã giao lưu văn nghệ, thể thao và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chủ yếu từ kết quả nghiên cứu KH&CN. Các sản phẩm KH&CN thuộc nhiều nhóm lĩnh vực đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu tham dự hội thảo. Nhiều sản phẩm trong số đó đã được các địa phương lựa chọn là sản phẩm chủ lực để hỗ trợ phát triển.

Giao lưu thể thao chào mừng Hợp tác phát triển KH&CN

   Kết thúc Hội thảo, các Sở KH&CN 5 tỉnh: Vĩnh Phúc, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ đã thông qua biên bản ghi nhớ và trao cờ đăng cai lần thứ XI năm 2021 diễn ra tại tỉnh Hà Giang.

Xuân Phong

Lượt xem: 728BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ

Ngày 5/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cùng dự.

Ngày 11/06/2024
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Một trong 10 sự kiện khoa học - công nghệ tiêu biểu năm 2023 được báo chí bình chọn là Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết mới về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, trong đó có trí thức khoa học - công nghệ.

Ngày 10/06/2024
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao công tác kế hoạch - tài chính thời gian qua đã tập trung vào tổng hợp, đề xuất, trình phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN cho toàn ngành có hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tài chính có tác động lớn đến toàn ngành KH&CN hiện đang được Bộ KH&CN rà soát để sửa đổi, bổ sung

Ngày 25/05/2024
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững

Xác định khoa học và công nghệ (KH&CN) là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ được giao, ngành KH&CN Phú Thọ tập trung triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN phù hợp với thực tiễn sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống.

Ngày 18/05/2024
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu

Nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn, đồng thời cũng là con đường ngắn nhất để đạt được các mục tiêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có đề xuất, triển khai các chính sách vượt trội để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 15/05/2024
Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Ngày 10/5/2024 tại Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia”.

Ngày 14/05/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0