Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 06/04/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội thảo đánh giá thực trạng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động KH&CN và công tác quản lý KH&CN qua kết quả kiểm toán từ năm 2010-2014


 alt

Ngày 3.4.2015, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động KH&CN và công tác quản lý KH&CN qua kết quả kiểm toán từ năm 2010 đến năm 2014”.

Kiểm toán lĩnh vực KH&CN, chủ yếu là kinh phí sự nghiệp KH&CN luôn là một nội dung thường xuyên trong các cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản của Kiểm toán Nhà nước tại các bộ, ngành và địa phương. Bên cạnh đó, những năm qua, Kiểm toán Nhà nước cũng đã tiến hành một số chuyên đề kiểm toán về KH&CN, được tổ chức lồng ghép trong các cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước hoặc tổ chức thành các cuộc kiểm toán chuyên đề độc lập. Kết quả của các cuộc kiểm toán trong lĩnh vực KH&CN đã chỉ ra một số tồn tại: một số địa phương còn bố trí vốn đầu tư cho lĩnh vực KH&CN thấp hơn quy định, dự toán chi cho sự nghiệp KH&CN thấp hơn Trung ương giao; Bộ KH&CN, Bộ Tài chính chưa kịp thời ban hành các văn bản, nhất là các văn bản hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của giai đoạn 2011-2015; thời gian xét chọn, phê duyệt danh mục nghiên cứu và ký hợp đồng còn kéo dài…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số báo cáo tham luận như: “Mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán chuyên đề công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp nhà nước đầu tư cho hoạt động KH&CN năm 2014”; “Tình hình, kết quả kiểm toán lĩnh vực KH&CN thời gian qua; mục tiêu, định hướng tổ chức kiểm toán lĩnh vực KH&CN những năm tới”; “Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch ngành KH&CN”; “Tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN của các địa phương”; “Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý tài chính các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

 
Lượt xem: 27BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0