Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 16/05/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội nghị KH&CN trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2016


Ngày 10/5/2016, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị KH&CN ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) năm 2016. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ KH&CN, các đại biểu đại diện cho các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.


Toàn cảnh Hội nghị


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, trong những năm gần đây, KH&CN trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Truyền thông có tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng với những tiến bộ vượt bậc. Mới chỉ 5 năm trước, những khái niệm như SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), IoT (Internet of Things), thiết bị đeo số… vẫn còn tương đối xa lạ thì giờ đây đã trở nên quen thuộc và đang trở thành một xu hướng tất yếu. Sự phổ biến của mạng Internet, smartphone và các công nghệ số len lỏi vào mọi lĩnh vực giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận hành của mọi tổ chức, ngành nghề trong xã hội, tạo nên nền kinh tế số, nơi mà mọi doanh nghiệp đều chuyển thành doanh nghiệp công nghệ.

Trên cơ sở xu hướng phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông thế giới và thực tiễn nghiên cứu KH&CN trong ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông 5 năm qua, đồng thời quán triệt các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, ngày 08/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-BTTTT phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu trong lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2016-2020.

Các mục tiêu nghiên cứu KH&CN của ngành trong 5 năm tới được chỉ ra rõ ràng, sát thực tế, đồng thời có tính thách thức cao, đòi hỏi nỗ lực lớn của các tổ chức nghiên cứu KH&CN và doanh nghiệp trong ngành. Sự phát triển nhanh chóng của Công nghệ thông tin – Truyền thông diễn ra song hành với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước một mặt tạo nhiều thuận lợi thúc đẩy phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông nhưng mặt khác cũng tạo ra những thách thức không nhỏ về đảm bảo an toàn thông tin, chủ quyền số quốc gia và bảo vệ thông tin cá nhân. Hơn lúc nào hết, phát triển KH&CN trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Truyền thông phải đóng vai trò then chốt để xây dựng xã hội phát triển hài hòa, bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vừa qua, có 65% kết quả nghiên cứu KH&CN hàng năm được triển khai áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai vào thực tiễn mạng lưới và các chính sách quản lý nhà nước. Trên 20% kết quả nghiên cứu khoa học hàng năm được công bố tại các hội nghị, tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, tiến độ xác định trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư phát triển đã được phê duyệt với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực TT&TT.

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về KH&CN phục vụ thống kê, quản lý về KH&CN trong lĩnh vực TT&TT để định hướng nghiên cứu và chia sẻ tri thức, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân làm công tác nghiên cứu, đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển KH&CN chuyên ngành TT&TT; Tăng cường việc quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp quốc gia theo hướng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu thực tiễn; ưu tiên các nội dung nghiên cứu đặt hàng từ cơ sở, doanh nghiệp; Tăng cường kết nối, gắn kết kết quả nghiên cứu từ cấp cơ sở, đến cấp Bộ và cấp quốc gia...

Lượt xem: 35BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0