Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 23/01/2017
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) của BCH TW tại Bộ KH&CNNgày 18/01/2017, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua Mạng VinaREN với 7 điểm cầu, điểm cầu chính là Trụ sở Bộ KH&CN và 6 điểm cầu: Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng; Công ty Cổ phần FPT; Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Cục công tác phía Nam; Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Cục Sở hữu trí tuệ.

 Điểm cầu tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Tham dự Hội nghị có đ/c Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đ/c Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự Hội nghị còn có các đ/c lãnh đạo Bộ KH&CN, các đ/c ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN, các ban của Đảng ủy Bộ KH&CN và toàn thể 1700 đảng viên thuộc Bộ KH&CN.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Chu Ngọc Anh đã quán triệt, phân tích rõ những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bộ trưởng cho biết: Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 04 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05 - NQ/TW ngày 1/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh của nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể phù hợp với các đặc điểm, điều kiện của Đảng bộ Bộ KH&CN. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Tại Hội nghị, đ/c Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương với 3 nội dung chính là Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016. 

Đ/c Trần Hồng Hà cho biết, Nghị quyết 04 - NQ/TW đã nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong cán bộ Đảng viên. Gồm 3 nhóm lớn 9 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mục tiêu đưa ra 27 biểu hiện của suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển biến đưa ra biểu hiện để mỗi đảng viên tự chấn chỉnh bản thân, tự nhận thức để có những đóng góp xây dựng Đảng tốt hơn.

Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN cũng đề ra Chương trình hành động với các giải pháp, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW. Theo đó, Đảng ủy Bộ KH&CN tổ chức các hoạt động đóng góp cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhất là lý luận Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến ngành quản lý, phát triển KH&CN, góp phần vào việc bổ sung, phát triển lý luận phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện nay; Tổ chức Hội thảo, tọa đàm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Các đơn vị trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị kịp thời xây dựng, rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác, xác định trách nhiệm cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị; Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn thể chính trị - xã hội góp ý phổ biến chính sách, pháp luật kịp thời; Hàng năm các cấp ủy Đảng xây dựng, tổ chức thực hiện và thống nhất đưa kết quả đánh giá về trách nhiệm nêu gương, việc cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của từng cán bộ đảng viên; Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở chi bộ.

Bên cạnh đó, Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN cũng đề ra các giải pháp, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương,, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Kết luận 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Sau Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ KH&CN đề nghị các cấp ủy Đảng, các đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để thực hiện tốt trong thực tiễn công tác. Đồng thời, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ viết bài thu hoạch cá nhân về học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo hướng dẫn số 20-HD/BTGTW ngày 22/11/2016 của Ban Tuyên giáo TW và Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 6/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII.
Lượt xem: 8BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0