Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 10/01/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Khoa học và Công nghệ


     Ngày 9/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2023,  triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành khoa học và công nghệ. Đồng chí Nguyễn Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN dự và chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Duy Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Khổng Danh Đạt, Đỗ Xuân Hoàn, Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở KH&CN; cùng toàn thể Đảng viên và khối Văn phòng Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ.

     Năm 2023, hoạt động KH&CN đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động KH&CN đươc triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin KHCN; việc ban hành các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo hoạt động KH&CN, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước được thực hiện kịp thời. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN dần được nâng lên. Triển khai có hiệu quả các Chương trình KH&CN cấp tỉnh: Chương trình tạo lập, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương trình ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất công nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ... Đề xuất, đặt hàng các đề tài, dự án cấp nhà nước thiết thực và phù hợp với thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học được cải tiến, nâng cao chất lượng; công tác xác định, đặt hàng, lựa chọn các đề tài, dự án được đổi mới, tập trung giải quyết các vấn đề bức thiết trong sản xuất và đời sống, bố trí tăng số lượng các nhiệm vụ có tỉnh ứng dụng tại địa phương, giảm dần các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản. Đặc biệt lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đặt hàng và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các tiến bộ khoa học, các công nghệ mới vào sản xuất và đời sống.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh, năm 2023, ngành KH&CN đã tích cực triển khai các nội dung công tác, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh trình HDND tỉnh ban hành các Nghị quyết, quyết định và  kế hoạch cụ thể hoá các quy định của Trung ương về KH&CN. Công tác tham mưu xây dựng VBQPPL được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đúng trình tự theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh; công tác tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các đề tài, dự án thực hiện mới năm 2023 được thực hiện nghiêm túc, có ý kiến góp ý, tư vấn của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra và quản lý an toàn bức xạ được thực hiện thường xuyên, góp phần đảm bảo lợi ích người tiêu dùng; hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về KH&CN; tích cực tham mưu việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Công tác Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số… cũng được Sở KH&CN hết sức quan tâm và bước đầu đạt được hiệu quả quan trọng.

    Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Nguyễn Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN đề nghị các phòng, đơn vị nêu cao vị trí, vai trò của KH&CN, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2024, tiếp tục dành tập trung nguồn lực cho các nội dung KH&CN có ý nghĩa tác động trực tiếp tới các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 76-NQ/TU ngày 2/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ và Chương trình số 3079/CTr-UBND ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, trong đó tập trung hoàn thành các mục tiêu đề ra đến năm 2025; tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, gồm: Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá; Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ; Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận chè. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân... Tăng cường đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ; đề xuất bổ sung các dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khới nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh...

    Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và phong trào thi đua năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; phát động phong trào thi đua năm 2024; ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa chính quyền với Ban chấp hành Công đoàn và các phòng, đơn vị.

   Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở KH&CN đã trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Ngọc Lan

Lượt xem: 57BÀI VIẾT KHÁC
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"

Năm 2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc theo đề xuất của Buhtan – một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường và chất lượng sống của người dân, nhằm nhấn mạnh vai trò của hạnh phúc và sự hài lòng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo đói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh phúc và quyền con người trong quá trình hoạch định chính sách của mỗi quốc gia.

Ngày 16/04/2024
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ KH&CN; 65 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN; 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành KH&CN.

Ngày 04/04/2024
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”

Ngày 28/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” do UBND huyện Đoan Hùng chủ trì thực hiện. Đồng chí Chu Thị Bích Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì hội nghị.

Ngày 29/03/2024
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”

Sáng ngày 27/3/2024, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu cho sản phẩm bánh sắn”. Về phía Sở KH&CN có đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở và đại diện Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành; Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Ngô Quang Chính Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày 28/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0