Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 09/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ


      Đổi mới công nghệ có vai trò rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, nó được coi là yếu tố sống còn của doanh nghiệp vì đổi mới công nghệ sẽ làm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản lượng, tăng năng suất lao động, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm nhân công… Nhờ đó, sẽ tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt công nghệ để đổi mới sáng tạo, kinh doanh theo phương thức truyền thống sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi thị trường rất lớn.

     Và trong xu thể phát triển hiện nay, khi mà doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, trung tâm của phát triển kinh tế xã hội thì việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, vị thế không chỉ của doanh nghiệp mà còn cả đối với cả nền kinh tế của mỗi quốc gia.

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại

   Để thúc đẩy hoạt động đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, năm 2020, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, đổi mới hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sau 3 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được trên 90 đăng ký đề xuất hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ thuộc các lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm đồ uống, gỗ; lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới; lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Qua xem xét, kiểm tra, đánh giá, thẩm định đã lựa chọn và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho 31 dự án đổi mới công nghệ với tổng kinh phí đã hỗ trợ là 11.960 triệu đồng. Thông qua hoạt động đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hàng chục công nghệ, quy trình công nghệ được doanh nghiệp chuyển giao, hấp thu và làm chủ, năng suất lao động trung bình tăng mạnh. Trong đó có những doanh nghiệp có năng suất lao động tăng gấp 4-5 lần. Công nghệ của các dự án được hỗ trợ là những công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, có tính tự động hóa cao, phù hợp với trình độ, năng suất, công suất, nguồn lực của doanh nghiệp, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhiều dự án đổi mới công nghệ đã hỗ trợ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp và xã hội.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp làm chủ công nghệ

     Việc ban hành và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động đổi mới, chuyển giao, hoàn thiện công nghệ, tiếp nhận, hấp thu, làm chủ, vận hành công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; thúc đẩy hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới, hiện đại hóa, hoàn thiện công nghệ trong doanh nghiệp. Hầu hết các dự án đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới được các doanh nghiệp thực hiện theo hình thức chuyển giao công nghệ, mua dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đồng bộ. Cán bộ, người lao động tham gia dự án đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn vận hành, làm chủ công nghệ đầy đủ. Công nghệ của những dự án này khi đi vào vận hành, hoạt động ổn định, cho ra sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng điều kiện, mục tiêu đề ra. Đồng thời cũng đã góp phần tăng cường sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là ngành khoa học và công nghệ với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và khoa học và công nghệ nói riêng

    Chủ trương, chính sách của tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, đổi mới hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tế. Mặc dù điều kiện ngân sách của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song hàng năm ngân sách tỉnh bố trí cho Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, đổi mới hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua đó cho thấy sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, đổi mới hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua chương trình hỗ trợ ngoài sự thay đổi về năng suất, chất lượng sản phẩm, thị trường thì một trong những lợi ích mà chương trình hỗ trợ công nghệ cho DN mang lại là các dự án chủ yếu sử dụng công nghệ của các nước công nghiệp phát triển như: Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… là những công nghệ mới, tiên tiến thuộc loại bậc nhất của tỉnh. Công nghệ của các dự án được doanh nghiệp tiếp thu, làm chủ, vận hành thành thạo, khi đi vào vận hành công nghệ này hoạt động ổn định, không xẩy ra sự cố, góp phần mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và xã hội.

     Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới công nghệ, chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ của tỉnh đến năm 2030 đặt mục tiêu hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ để các DN làm chủ, tạo ra một số sản phẩm chủ lực, trọng điểm, hỗ trợ công nghệ tiên tiến phù hợp, hiệu quả với nhu cầu của doanh nghiệp… Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ, hỗ trợ các dự án chuyển giao, làm chủ, phát triển, đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nhà.

    Doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là cầu nối quan trọng trong việc chuyển hóa các thành tựu khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Vì vậy, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết và việc có những mô hình, chính sách mang tính đột phá để tạo ra những cơ hội mới cho các hoạt động chuyển giao công nghệ cần tiếp tục quan tâm thực hiện. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng ngành KH&CN mà còn là nhiệm vụ của các ngành, các cấp và rất cần sự chủ động tham gia, tích cực từ chính các doanh nghiệp./.

Chu Thị Bích Thủy

Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Thọ

 

 

Lượt xem: 80BÀI VIẾT KHÁC
Đo lường và thúc đẩy kết quả đổi mới sáng tạo cấp địa phương
Đo lường và thúc đẩy kết quả đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 65 Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), ngày 12/7/2024, tại Geneva, Thụy Sỹ đã diễn ra Hội thảo bên lề “Đo lường và thúc đẩy kết quả Đổi mới sáng tạo cấp địa phương: Vai trò của các Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương” nhằm thảo luận về công cụ và kinh nghiệm triển khai Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII).

Ngày 16/07/2024
Để doanh nghiệp khoa học và công nghệ vươn lên thành đầu tàu dẫn dắt
Để doanh nghiệp khoa học và công nghệ vươn lên thành đầu tàu dẫn dắt

Tại buổi họp bàn về “Chính sách phát triển Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DN KH&CN) Việt Nam” với Hiệp hội DN KH&CN (VTS) ngày 6/7/2024 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp làm thế nào để các DN KH&CN phát huy vai trò đầu tàu trong việc ứng dụng làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động, cạnh tranh, làm hình mẫu cho các loại hình DN khác.

Ngày 08/07/2024
70% doanh nghiệp sẽ tăng ngân sách cho đổi mới sáng tạo
70% doanh nghiệp sẽ tăng ngân sách cho đổi mới sáng tạo

86% DN nhận định đổi mới sáng tạo là “chìa khoá” quan trọng đối với tăng trưởng trong thời gian tới và 70% DN dự kiến tăng ngân sách cho đổi mới sáng tạo.

Ngày 03/07/2024
Tập huấn về Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024
Tập huấn về Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024

Hội nghị tập huấn về thu thập dữ liệu Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024 đã được Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức sáng nay, 2/7. Tham dự Hội nghị, có đại diện của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ Khoa học & Công nghệ; về phía Sở KH&CN có đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở; về phía trường ĐH Hùng Vương có đồng chí Trần Đình Chiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng đại diện các sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 02/07/2024
Ứng dụng thông minh tích hợp nhiều dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo
Ứng dụng thông minh tích hợp nhiều dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo

Trong thời gian tới, sự bùng nổ của các ứng dụng thông minh sẽ trở thành xu hướng chủ đạo, thay đổi cách chúng ta tương tác và làm việc hàng ngày. Theo định nghĩa của Gartner, một ứng dụng thông minh (Intelligent application) không chỉ đơn thuần thực hiện các nhiệm vụ cố định mà còn có khả năng thích ứng, tự điều chỉnh và phản ứng linh hoạt dựa trên sự học hỏi từ môi trường và người dùng.

Ngày 21/06/2024
Bộ KH&CN hướng dẫn nguyên tắc nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm
Bộ KH&CN hướng dẫn nguyên tắc nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) mới ban hành Quyết định số 1290/QĐ-BKHCN về việc hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (TTNT) có trách nhiệm nhằm hướng đến một xã hội lấy con người làm trung tâm, mọi người được hưởng những lợi ích từ các hệ thống TTNT, bảo đảm sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích và rủi ro của các hệ thống TTNT...

Ngày 19/06/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0