Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 19/05/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hiệu quả thiết thực


 

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Sau 4 năm, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó tạo động lực để tỉnh thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh.

Trong tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác (Ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao chứng nhận cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ngày 14/5/2020)

Phát huy hiệu quả thiết thực

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay việc học và làm theo Bác đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả thiết thực ở hầu hết các chi, đảng bộ trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đều được các cơ quan, đơn vị hoàn thiện và bổ sung. Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, trong đó thể hiện rõ nội dung nêu gương trước tập thể và trách nhiệm xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, gắn với nhiệm vụ cụ thể, các vị trí công tác mà mỗi cán bộ lãnh đạo đang đảm nhiệm.

Đặc biệt từ năm 2016, BTV Tỉnh ủy xác định khâu đột phá trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đó là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ”. Qua triển khai thực hiện cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đã có chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc cũng như ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm và phục vụ nhân dân.

Các địa phương, đơn vị cũng đã xác định khâu đột phá theo từng năm và cả nhiệm kỳ, nêu cụ thể nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; thực hiện tự phê bình và phê bình trong nội b đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Duy trì tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân. Thông qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã lắng nghe, thấu hiểu những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề tồn đọng, bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ sở. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo mối quan hệ gần dân và sự đồng thuận trong nhân dân.

Học Bác gắn với thi đua yêu nước

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân (Ảnh chụp tại Bộ phận một cửa - thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao)

Để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tăng cường lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới… Tuy cách thức, phương pháp thực hiện khác nhau song tất cả đều vì một mục tiêu là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ấm no cho nhân dân.

Song song với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là những biểu hiện sinh động của việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được chứng minh qua những con số cụ thể đó là: Trên 2.100 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp huyện và cơ sở; trên 110 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp tỉnh; 3 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 72 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Những mô hình, điển hình tiên tiến này đã góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 7,83% so với năm 2018; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 7.100 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đạt 44,39 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,77%. Quý I/2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đạt 57.552 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2019; trên 3.800 người lao động có việc làm tăng thêm…

Đặc biệt, trong thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “Tương thân tương ái”, có những việc làm thiết thực chung tay cùng Đảng và Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh. Từ những cụ già, em nhỏ, mẹ liệt sĩ, cựu chiến binh, người khuyết tật... đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ hiện vật, tiền mặt, sức người... để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Nhiều hộ gia đình nằm trong diện được hỗ trợ của Chính phủ đã nhường phần hỗ trợ của mình cho những hộ gia đình khó khăn hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa nội dung đột phá cho phù hợp, sát thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực... Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần coi việc học và làm theo Bác là nhu cầu nội tại, là biện pháp tự giáo dục, rèn luyện bản thân để sống và làm việc tốt hơn.

Theo phutho.gov.vn

Lượt xem: 100BÀI VIẾT KHÁC
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ KH&CN; 65 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN; 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành KH&CN.

Ngày 04/04/2024
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”

Ngày 28/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” do UBND huyện Đoan Hùng chủ trì thực hiện. Đồng chí Chu Thị Bích Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì hội nghị.

Ngày 29/03/2024
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”

Sáng ngày 27/3/2024, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu cho sản phẩm bánh sắn”. Về phía Sở KH&CN có đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở và đại diện Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành; Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Ngô Quang Chính Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày 28/03/2024
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu, xây dựng Phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ”. Đề tài do Chi cục Thuế thị xã Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 27/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0