Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 19/05/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hiệu quả thiết thực


 

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Sau 4 năm, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó tạo động lực để tỉnh thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh.

Trong tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác (Ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao chứng nhận cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ngày 14/5/2020)

Phát huy hiệu quả thiết thực

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay việc học và làm theo Bác đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả thiết thực ở hầu hết các chi, đảng bộ trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đều được các cơ quan, đơn vị hoàn thiện và bổ sung. Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, trong đó thể hiện rõ nội dung nêu gương trước tập thể và trách nhiệm xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, gắn với nhiệm vụ cụ thể, các vị trí công tác mà mỗi cán bộ lãnh đạo đang đảm nhiệm.

Đặc biệt từ năm 2016, BTV Tỉnh ủy xác định khâu đột phá trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đó là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ”. Qua triển khai thực hiện cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đã có chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc cũng như ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm và phục vụ nhân dân.

Các địa phương, đơn vị cũng đã xác định khâu đột phá theo từng năm và cả nhiệm kỳ, nêu cụ thể nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; thực hiện tự phê bình và phê bình trong nội b đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Duy trì tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân. Thông qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã lắng nghe, thấu hiểu những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề tồn đọng, bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ sở. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo mối quan hệ gần dân và sự đồng thuận trong nhân dân.

Học Bác gắn với thi đua yêu nước

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân (Ảnh chụp tại Bộ phận một cửa - thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao)

Để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tăng cường lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới… Tuy cách thức, phương pháp thực hiện khác nhau song tất cả đều vì một mục tiêu là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ấm no cho nhân dân.

Song song với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là những biểu hiện sinh động của việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được chứng minh qua những con số cụ thể đó là: Trên 2.100 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp huyện và cơ sở; trên 110 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp tỉnh; 3 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 72 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Những mô hình, điển hình tiên tiến này đã góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 7,83% so với năm 2018; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 7.100 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đạt 44,39 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,77%. Quý I/2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đạt 57.552 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2019; trên 3.800 người lao động có việc làm tăng thêm…

Đặc biệt, trong thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “Tương thân tương ái”, có những việc làm thiết thực chung tay cùng Đảng và Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh. Từ những cụ già, em nhỏ, mẹ liệt sĩ, cựu chiến binh, người khuyết tật... đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ hiện vật, tiền mặt, sức người... để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Nhiều hộ gia đình nằm trong diện được hỗ trợ của Chính phủ đã nhường phần hỗ trợ của mình cho những hộ gia đình khó khăn hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa nội dung đột phá cho phù hợp, sát thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực... Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần coi việc học và làm theo Bác là nhu cầu nội tại, là biện pháp tự giáo dục, rèn luyện bản thân để sống và làm việc tốt hơn.

Theo phutho.gov.vn

Lượt xem: 125BÀI VIẾT KHÁC
Nông dân huyện Thanh Ba giành Giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” cấp tỉnh
Nông dân huyện Thanh Ba giành Giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” cấp tỉnh

Được đánh giá cao trong 32 giải pháp kỹ thuật tiêu biểu, lựa chọn từ 11 Hội Nông dân cấp huyện tham gia cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” tỉnh Phú Thọ năm 2024, tác giả Hoàng Kim Phụng, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba đã giành được Giải Nhất với giải pháp “Máy bừa kết hợp cày rạch và lên luống”.

Ngày 23/07/2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy về khoa học, công nghệ trong điều kiện mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy về khoa học, công nghệ trong điều kiện mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện, sâu sắc vai trò của KH,CN&ĐMST thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu phát triển đất nước của Đảng.

Ngày 21/07/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố hơn 100 nền tảng số quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố hơn 100 nền tảng số quốc gia

Ngày 15/7/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2765/BTTTT-CĐSQG công bố Danh sách các nền tảng số quốc gia do các Bộ, ngành triển khai trên toàn quốc để địa phương khai thác, tránh trùng lặp.

Ngày 18/07/2024
Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX: Bám sát tình hình thực tiễn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trung hạn và dài hạn
Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX: Bám sát tình hình thực tiễn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trung hạn và dài hạn

Chiều ngày 10/7/2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc Kỳ họp thứ Tám. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ngày 11/07/2024
Chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển
Chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển

Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số Quốc gia, Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngày 11/07/2024
Đào tạo nguồn nhân lực: Bước chuẩn bị cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn
Đào tạo nguồn nhân lực: Bước chuẩn bị cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội và các yếu tố cần thiết để phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn. Để nắm bắt và hiện thực hoá được cơ hội phát triển ngành công nghiệp này, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực; đồng bộ hạ tầng điện, nước, giao thông, cáp quang, công nghệ thông tin; chú trọng phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn.

Ngày 04/07/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0