Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 02/01/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội


Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng có vai trò quan trọng trong các hoạt động của đời sống xã hội và phát triển kinh tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xác định được vai trò quan trọng đó, Cục SHTT đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN).

Đó là khẳng định của ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra ngày 26/12/2023 tại Hà Nội.

Công cụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và quốc gia

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục SHTT Trần Lê Hồng cho biết, năm 2023, trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật về SHTT, Cục đã hoàn thành việc xây dựng và trình ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT và Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định các biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

Phó Cục trưởng Cục SHTT Trần Lê Hồng báo cáo tại Hội nghị.

Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được duy trì và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, của Bộ KH&CN nói chung và Cục nói riêng. Cục đã tham gia đàm phán nội dung về SHTT trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Bên cạnh đó, công tác phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được Cục quan tâm, thúc đẩy triển khai trong năm 2023 như hỗ trợ xác lập quyền SHCN thông qua việc cấp 202 Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và 07 GCN đăng ký chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc thù của địa phương.  

Ngoài ra, Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển TSTT cho các tổ chức, cá nhân và các địa phương trong khu vực; tổ chức đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về SHTT; phối hợp với các Sở KH&CN và các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về SHTT, thúc đẩy và phát triển hoạt động sáng kiến và sáng tạo của địa phương. 

Với các kết quả đã đạt được trong năm 2023 cho thấy, hoạt động của Cục SHTT ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động của các bộ, ngành và địa phương, đưa SHTT trở thành một công cụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp cận mới, sáng tạo hơn để nâng cao vai trò của SHTT đối với KH,CN&ĐMST

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Cục đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm đưa SHTT trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, các ý kiến đều cho rằng, Cục cần tổ chức triển khai có hiệu quả Luật SHTT năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng và triển khai kế hoạch xử lý đơn SHCN nhằm thực hiện Nghị quyết số 100/2023/QH15 của Quốc hội, hướng đến năm 2026 đưa thời gian thẩm định đơn về đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; đảm bảo hoàn thành số lượng đơn SHCN được giao xử lý trong kế hoạch năm 2024.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục chủ động tham gia đàm phán và bảo đảm thi hành hiệu quả nội dung SHTT trong các điều ước quốc tế; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn lực quốc tế nhằm triển khai có hiệu quả Luật SHTT, Chiến lược SHTT; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Cục; tăng cường quản lý nhà nước về công tác phát triển TSTT; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chiến lược SHTT đến năm 2030, Chương trình Phát triển TSTT đến năm 2030 và kế hoạch phối hợp hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ra nước ngoài và các Chương trình quốc gia khác...

Cục trưởng Lưu Hoàng Long phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Lưu Hoàng Long cho biết, năm 2023 hoạt động của Cục SHTT có nhiều điểm sáng trong công tác xây dựng pháp luật về SHTT, hội nhập quốc tế, phát triển TSTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… Cục trưởng cho biết, nhiệm vụ trong năm 2024 còn rất nặng nề, tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục SHTT cần phải nghiên cứu, có cách tiếp cận mới, sáng tạo hơn để nâng cao vai trò của SHTT đối với KH,CN&ĐMST, để SHTT thực sự là công cụ hữu hiệu phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao.

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 71BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng thương hiệu từ sản xuất chè an toàn
Xây dựng thương hiệu từ sản xuất chè an toàn

Với mục tiêu nâng cao chất lượng chè nguyên liệu, hướng đến quy trình sản xuất bền vững, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác, Hợp tác xã (HTX) Chè Cẩm Mỹ, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn áp dụng canh tác chè theo quy chuẩn an toàn VietGAP và đang triển khai kỹ thuật trồng chè hữu cơ, đã mang lại hiệu quả.

Ngày 13/04/2024
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tạo ra tài sản trí tuệ, đặc biệt là cho các nhóm chủ thể doanh nghiệp và nhóm sản phẩm chủ lực, đặc thù, sản phẩm OCOP địa phương; ưu tiên xử lý các đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến sản phẩm OCOP.

Ngày 10/04/2024
Hội nghị sở hữu trí tuệ năm 2024
Hội nghị sở hữu trí tuệ năm 2024

Ngày 29/3/2024, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở KH&CN Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sở hữu trí tuệ năm 2024 và các sự kiện bên lề. Đây là sự kiện thường niên được Cục SHTT tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về SHTT hằng năm và định hướng cho hoạt động SHTT trong thời gian tới.

Ngày 02/04/2024
CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỊA PHƯƠNG VÀ KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂM 2023
CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỊA PHƯƠNG VÀ KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂM 2023

“Đổi mới mô hình tăng trưởng của nước ta theo hướng “chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng KH,CN&ĐMST” đã được khẳng định tại Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030.

Ngày 25/03/2024
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chuối Phú Thọ
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chuối Phú Thọ

Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp là một trong những giải pháp để phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và bền vững. Do vậy, thời gian qua, tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, trong đó chú trọng sản phẩm chuối.

Ngày 21/03/2024
Phú Thọ lọt top 3 địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc dẫn đầu về chỉ số PII vùng kinh tế - xã hội
Phú Thọ lọt top 3 địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc dẫn đầu về chỉ số PII vùng kinh tế - xã hội

Chiều 12/3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (viết tắt là PII - Provincial Innovation Index) sau một năm xây dựng. Bộ chỉ số cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

Ngày 18/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0